Wizyta sołtysów z powiatu poznańskiego

Dodane: 17.06.2024

W niedzielę, 9 czerwca, odbyła się na Górze Świętej Anny XIX Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich. Wzięli w niej udział przedstawiciele sołtysów z powiatu poznańskiego. Przybyli oni ze swoim sztandarem. Po mszy świętej odbyło się spotkanie w namiocie w domu pielgrzyma. Następnie delegacja zwiedzała Górę św. Anny. Potem odwiedzili pałac w Żyrowej. Wielką atrakcją dla gości była przeprawa promem przez Odrę. Na zaproszenie Wójta Gminy Walce, pana Rafała Miczki delegacja odwiedziła gminę Walce. Najpierw miało miejsce spotkanie w urzędzie gminy, gdzie przy kawie i śląskim kołaczu pani zastępca wójta, Ilona Wyciślok, dokonała prezentacji naszej gminy. Potem goście wraz z sołtysem Janem Kunertem zwiedzali Walce. Byli w kościele, na skwerze partnerskim, na Kadubku, w izbie tradycji oraz w domu kultury. Potem pojechali do spichlerza w Brożcu, po którym oprowadziła ich pani Bernadeta Suchińska.Była to krótka, ale bardzo owocna wizyta.