Zebranie sprawozdawczo- wyborcze naszego koła

Dodane: 24.11.2022

22 listopada, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze naszego koła. Wzięło w nim udział 70 osób, 66 członków oraz 4 gości. Na spotkanie przybyła delegacja Zarządu Powiatowego ZER i I w Krapkowicach, z panią przewodniczącą Danuta Kołontaj na czele. Zebranie prowadziła pani Gizela Kunert. Wybrano skład czterech komisji: mandatowej, porozumiewawczej, skrutacyjnej i wnioskowej. Sprawozdanie z działalności Zarządu koła złożyła pełniąca obowiązki przewodniczącej Zarządu, pani Barbara Żak. Uczestnicy zebrania byli pod wrażenie różnorodności i ilości podejmowanych działań. Gromkimi brawami podziękowano ustępującemu Zarządowi. Swoje wyrazy uznania wyraziła też pani przewodnicząca Zarządu Rejonowego, która uznała działalność naszego koła za wzorcową, a panie z Zarządu chwaliła za pracowitość, sumienność i dobrą organizację.W imieniu nieobecnej na zebraniu, a ustępującej przewodniczącej pani Danuty Janiczek, podziękowania wszystkim członkom i Zarządowi złożyła Gizela Kunert.

Potem nastąpił ważny moment zebrania, mianowicie wybory nowego Zarządu. Uchwalono, że zarząd koła na lata 2022-2027 będzie liczył 6 członków. Komisja mandatowa stwierdziła,że w zebraniu bierze udział 66 członków na 109 rzeczywistych, wobec czego głosowanie jest prawomocne.Z sali padały propozycje kandydatur. Po ustaleniu listy kandydatów na członków zarządu nastąpiło głosowanie.Jednogłośnie uchwalono skład Zarządu ZER i I Koło w Walcach na lata 2022-2027: Małgorzata Glombik, Krystyna Krupa, Łucja Nossol,Krystyna Torka, Maria Toszek, Barbara Żak.

Następnie zebrani składali propozycje działań i zadań dla nowego Zarządu. Po zakończeniu zebrania nowy Zarząd udał się na pierwsze zebranie, aby ustalić prezydium zarządu.

Zebranie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze, przy kawie i kołaczu.