Zebranie wiejskie

Dodane: 05.10.2020

Zebranie wiejskie odbyło się 18 września. Tematem była zmiana funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz przeznaczenie funduszu na rok 2021. Zebranie odbyło się przy bardzo niskiej frekwencji; uczestniczyło w nim jedynie 26 mieszkańców. Sołtys, Jan Kunert,  na początku zebrania zreferował realizację przedsięwzięć przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. Większość funduszy została zrealizowana, bądź jest w trakcie realizacji. Dokonano zmiany przeznaczenia pieniędzy na działalność sportową. Potem przewodniczący zebrania przedstawił propozycje przeznaczenia funduszu na 2021 rok.Wszystkie propozycje zostały przyjęte. Potem mieszkańcy zgłaszali wolne zapytania i wnioski. Szczegóły zebrania znajdziecie w zakładce "Organizacje- rada sołecka"