Zebranie wiejskie

Dodane: 19.06.2024

18 czerwca odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie. Zebranych powitał Wójt Gminy Walce, pan Rafał Miczka.Następnie wybrano przewodniczącego zebrania. Została nim pani Ilona Wyciślok. Kolejnym punktem spotkania było złożenie przez sołtysa sprawozdania z działalności za okres 2019 - 2023.Pan wójt złożył sołtysowi, Janowi Kunertowi podziękowania za pracę na rzecz wsi w VIII kadencji.  Kolejnym punktem obrad był wybór sołtysa.W tym celu powołano komisję skrutacyjną w składzie: p. Sabina Schady, p. Sonia Klinke oraz p. Marek Kołodziejczyk. Ze względu na brak kandydata na sołtysa ogłoszono przerwę. Po jej zakończeniu pan Jan Kunert zgodził się kandydować na stanowisko sołtysa Walec. W głosowaniu tajnym został wybrany sołtysem na lata 2024 - 2029. Następnie wybrana została rada sołecka. Kandydatów zgłaszał sołtys i mieszkańcy. W wyniku tajnego głosowania członkami rady sołeckiej na lata 2024 - 2029 zostali : p. Gabriela Kubis, p. Patrycja Bar, p. Teresa Wieczorek, p. Zuzanna Czernek, p.Sylwia Grzesik, p. Weronika Lipka Nossol, p. Artur Machoń, p, Mateusz Burczyk, p.Rudolf Koch.

W zebraniu uczestniczyło 67 mieszkańców wsi Walce. Obecny był radny powiatowy, pan Marek Śmiech, sekretarz gminy pani Maria Waclaw oraz radni rady gminy Walce.