Walecka izba tradycji

Integracja w farskim ogrodzie

Dożynki parafialne 2021

Lato 2021 w Walcach

Boże Ciało w naszej parafii

Majowe Walce

Wiosenne Walce

Lutowe Walce

Walce w zimowej szacie

Walce wczesną jesienią