Działalność OSP Walce w 2020 roku

Dodane: 13.03.2021

Stan organizacyjny OSP Walce przedstawiał się następująco;

Członkowie zwyczajni- 46 ( przybyło 8)

Członkowie wspierający- 101

W OSP działają następujące drużyny:

  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 8 człopców
  • Kobieca Drużyna Pożarnicza (2)- 16 członków
  • Przedszkolaki dziewczęta – 8 członków
  • Przedszkolaki chłopcy – 8 członków
  • Seniorka – 8 członków

W roku sprawozdawczym odbyły się 4 zebrania  Zarządu, 5 innych zebrań. Nie odbyły się zawody strażackie ze względu na pandemię. Udało się zorganizować bal Strażaka i uroczystą mszę św. z okazji Dnia Strażaka. Strażacy zajmowali się konserwacja sprzętu i samochodów pożarniczych, dbali o porządek w remizie i jej otoczeniu. Postarali się o zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

OSP Walce w 2020 roku uczestniczyła w 20 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 5 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 13 razy, 2 razy w fałszywych alarmach.

Strażacy brali udział w wyjazdach na ćwiczenia (3 razy), przeprowadzili ćwiczenia na placu za remizą, zorganizowali pogadanki oraz pokaz sprzętu dla dzieci podczas wakacji. Brali też udział w wyjeździe charytatywnym w konwoju dla chorego Rafała ze Ściborowic. Przeprowadzono przegląd gaśnic dla mieszkańców, przeprowadzono pogadanki dla dzieci i młodzieży na tematy bezpiecznego poruszania się po drodze, pokaz sprzętu strażackiego przy remizie OSP oraz szkolenie dla mieszkańców z zakresu KPP.

W roku 2020 nasza straż pozyskała wiele sprzętu, którego sponsorami byli WFOŚiGW, MSWiA, Gmina Walce, Powiat Krapkowicki Rada Sołecka Walce oraz liczni sponsorzy prywatni. był niezwykle bogaty w pozyskaniu sprzętu.

W budynku remizy zostały zamontowane nowe lampy Led, uporządkowany został sprzęt oraz ubrania w szatni i garażu. W remizie został zainstalowany internet. W świetlicy zamontowano regał na puchary.

W 2020 roku nasza OSP nawiązała współpracę z drużyną pożarniczą z Czeskiej Wsi (Czechy). Odbyły się wspólne szkolenia i ćwiczenia.

Ze względu na pandemię nie udało sie zorganizować uroczystego przejęcia przez strażaków nowego samochodu Mercedes.