Historia OSP Walce

Dodane: 07.02.2021

Historia OSP Walce została napisana i przedstawiona z okazji jubileuszu 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach.

W 1862 roku wybuchł w Walcach wielki pożar, który zaczął się od gospodarstwa Czernek na dzisiejszej ulicy Studziennej. Silny wiatr przenosił ogień na sąsiednie budynki. Spaliła się połowa wsi, ponieważ w tym czasie dachy kryte były słomą. Po tym pożarze nowo budowane budynki kryto już dachówką, ale pożary nadal pustoszyły domostwa.

Ochotnicze Straże Ogniowe na Śląsku powstawały już w XIX wieku. W 1908 roku po kolejnym wielkim pożarze, w którym spłonął drewniany kościół i okoliczne zabudowania, podjęto decyzję o utworzeniu w Walcach Straży Ogniowej. Organizatorami byli waleccy rzemieślnicy: panowie Gierga, Frőhlich, Lampart i Osieka. Byli oni również fundatorami pierwszej sikawki, którą zakupiono w tym samym roku.
Datę tę ze względu na brak dokumentów archiwalnych przyjęto jako datę utworzenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Walcach.

W 1920 roku zaadoptowano na remizę budynek po dawnej kuźni dworskiej i tam przechowywano sprzęt gaśniczy. W 1959 roku przejęła go na własność Gromadzka Rada Narodowa w Walcach.
Do wybuchu II wojny światowej komendantami straży byli miedzy innymi: Alfons Czerwicki, Henryk Osieka i Franciszek Pieczyk.

W latach międzywojennych wybudowano obok kościoła podziemny zbiornik przeciwpożarowy, który istnieje do dnia dzisiejszego.

W 1945 roku nasza straż otrzymała pierwszą motopompę z Zarządu Straży Pożarnej w Prudniku. Wymieniono też ręczną sikawkę na specjalny konny wóz strażacki przystosowany do przewozu motopompy, węży i sprzętu gaśniczego. Później wóz konny wymieniono na przyczepę ciągnikową.
Wodę do celów gaśniczych strażacy czerpali z rzeki, wyżej wspomnianego zbiornika i ze stawu, który znajdował się obok dzisiejszej remizy strażackiej. W tym miejscu w latach 60-tych wybudowano betonowy zbiornik przeciwpożarowy. W chwili obecnej zbiornik ten już nie istnieje, został przebudowany na oczko wodne, ponieważ woda do celów gaśniczych pobierana jest z sieci hydrantowej.

Z ważniejszych wydarzeń w okresie powojennym był pożar budynku zwanego „Kazamat” w roku 1947, spalił się tylko dach, ponieważ remiza straży była obok i blisko było do wody.

W 1962 roku rozpoczęła się budowa obecnej remizy strażackiej, którą ukończono w 1963 r.

O tym wydarzeniu można było przeczytać w" Trybunie Opolskiej" w artykule „Udany miraż”. Dziennikarka, pani Urszula Nosal, tak pisał: „W 1963 roku budowano w Walach Remizę Strażacką. Kosztorys jaki fachowcy opracowali dla tej ogólnowiejskiej inwestycji opiewał na kwotę 256 tysięcy złotych. W rzeczywistości budowana społecznie kosztowała dużo taniej, bo tylko 158 tysięcy złotych. Jest to zasługą fachowców, których w Walcach nie brak.” Komendantem straży był wówczas Pan Augustyn Pieczyk.

Remiza ta była przez wszystkie lata konserwowana i utrzymywana w należytym stanie. Gruntownego remontu wraz z wymianą okien, drzwi i bram dokonano w roku 2008 ze środków budżetu gminy, a w 2017 roku została wykonana izolacja wodna i malowanie elewacji.

W 1969 roku nasza jednostka otrzymała pierwszy wóz strażacki, był to Lublin-51. Komendantem w tym okresie był pan Jerzy Malorny. Od tamtego czasu w naszej jednostce było kilka samochodów bojowych m.in. ROBUR, ŻUK, w 1972 roku otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach beczkowóz. Był to STAR 26 P, a w 1975 STAR 25 czyli popularna" Babcia". Obecnie na stanie mamy dwa samochody: średni MERCEDES i ciężki JELCZ.

W latach 70-tych straż walecka wspólnie ze strażami z Grocholubia i Zabierzowa zakupiły sztandar. Z nim strażacy w galowych mundurach podczas świąt i różnych uroczystości kościelnych dziękują Bogu i swojemu patronowi św. Florianowi za opiekę podczas różnych akcji ratowniczych.

Komendantami, a później Naczelnikami Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy kierowali OSP Walce od początku istnienia, prócz już wcześniej wymienionych pana Alfonsa Czerwickiego, Henryka Osieki i Franciszka Pieczyka byli:

Augustyn Musz

Augustyn Pietrzyk

Jerzy Malorny w latach 1965-1970

Rajner Kaczmarek w latach 1970-1977

Józef Musz w latach 1977-1978

Bernard Pieczyk w latach 1978-1979

Antoni Rycyrs w latach 1979-1980

Teodor Kern w latach 1981-1982

Antonii Glombik w latach 1982-1988

Henryk Benski w latach 1988-1996

Zygfryd Machoń w latach 1996-2016

od 2016 Marcin Koch.

Prezesami odpowiednio byli:

Jerzy Titz, Walter Białas, Józef Mainka, Norbert Szwarcer, Antoni Rycyrs, Rudolf Białas, obecnie Zygfryd Machoń.

W 2002 roku została zakupiona i uroczyście poświęcona figura św. Floriana, którą umieszczono w wieży naszej strażnicy. Fundatorem figury był, nieżyjący już członek Ochotniczej Straży Pożarnej, druh Jan Benski.

Ochotnicza Straż Pożarna to teraz nie tylko gaszenie pożarów, ale również inne zagrożenia takie jak: wypadki, wichury, powodzie, zalania, poszukiwanie zaginionych, zabezpieczanie imprez, kierowanie ruchem i wiele innych zdarzeń, do których jesteśmy wzywani.

Ratowaliśmy między innymi mienie ludzkie w czasie powodzi w 1997 i 2010 roku w Straduni,  w 2014 roku podczas nawałnicy w Dobieszowicach.

Zabezpieczaliśmy też zerwane dachy, usuwaliśmy powalone drzewa, zabezpieczaliśmy miejsca wypadków itp.

Staramy się nie zawieść zaufania danego nam przez mieszkańców naszej miejscowości i Gminy oraz w miarę możliwości zawsze służymy im pomocą.

W celu poprawy sprawności działania i bezpieczeństwa mieszkańców nasza jednostka wyposażana jest w nowoczesny sprzęt ratowniczo gaśniczy.

Nasi druhowie szkolą się i zdobywają specjalistyczne uprawnienia aby z tego sprzętu korzystać i fachowo go używać.

Dzisiejsza uroczystość jubileuszowa nie jest pierwszą, ponieważ tradycyjnie jubileusze obchodziliśmy co pięć lat począwszy od 1978 roku do 2008 roku, wtedy to świętowaliśmy 100-lecie istnienia naszej jednostki.

Stan osobowy naszej jednostki ( w 2018 roku) wynosi 142 członków, w tym:

35 członków czynnych

22 członków czynnych przeszkolonych, gotowych do działań ratowniczo gaśniczych,

5 członków kończących kurs podstawowy,

107 członków wspierających.

 Posiadamy następujące drużyny:

  • Męska drużyna pożarnicza
  • Kobieca drużyna pożarnicza
  • Młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopięca
  • Młodzieżowa drużyna pożarnicza dziewczęca
  • Harcerska drużyna pożarnicza chłopięca
  • Harcerska drużyna pożarnicza dziewczęca
  • Przedszkolaki

Historię OSP Walce przygotował pan Zygfryd Machoń