Nasza remiza strażacka

Dodane: 05.05.2020

Przed II wojną światową budynek remizy strażackiej usytuowany był obok budynku socjalnego "kazamat'.

W 1962 roku rozpoczęła się budowa obecnej remizy strażackiej, którą ukończono w 1963 r.O tym wydarzeniu można było przeczytać w "Trybunie Opolskiej",  w artykule „Udany miraż”. Dziennikarka pani Urszula Nosal tak pisała „W 1963 roku budowano w Walach Remizę Strażacką. Kosztorys jaki fachowcy opracowali dla tej ogólnowiejskiej inwestycji opiewał na kwotę 256 tysięcy złotych. W rzeczywistości budowana społecznie kosztowała dużo taniej, bo tylko 158 tysięcy złotych. Jest to zasługą fachowców, których w Walcach nie brak.” Komendantem straży był wówczas pan Augustyn Pieczyk. Remiza ta była przez wszystkie lata konserwowana i utrzymywana w należytym stanie. Gruntownego remontu wraz z wymianą okien, drzwi i bram dokonano w roku 2008 ze środków budżetu gminy. Kostką brukową wyłożono teren wokół budynku. Z okazji uroczystości 100-lecia OSP Walce na budynku remizy wmurowana została tablica pamiątkowa oraz figura św. Floriana w specjalnej gablocie.  Po próbie włamania w 2012 roku zamontowano w oknach kraty.  w 2017 roku została wykonana izolacja wodna i malowanie elewacji.

W 2019 roku wyremontowano świetlicę. Jej część przeznaczono na szatnie i magazyn mundurów i sprzętu. Strażacy często spotykają się w remizie, dokonują przeglądu sprzętu, drobnych napraw i konserwacji. Dbają o teren przyległy do remizy. Podjęli się czyszczenia i napełniana wodą oczka wodnego przy remizie.