Zebranie członków OSP Walce

Dodane: 07.02.2021

02 stycznia odbyło się doroczne spotkanie członków OSP Walce. Na zebraniu została podsumowana działalność naszej jednostki za rok 2019.

Stan organizacyjny OSP Walce przedstawiał się następująco;

Członkowie zwyczajni- 40 ( przybyło 3)

Członkowie wspierający- 101 (ubyło10)

W OSP działają następujące drużyny:

  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 8 człopców
  • Kobieca Drużyna Pożarnicza (2)- 16 członkow
  • Przedszkolaki dziewczęta – 8 członków
  • Przedszkolaki chłopcy – 8 członków
  • Seniorka – 8 członków

W roku sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Zarządu, 8 innych zebrań,  20 spotkań przed zawodami pożarniczymi.

Zorganizowano uroczystości strażackie: Bal Strażaka, msza św. z okazji Dnia Strażaka, spotkaie dla druhów biorących udział w zawodach pożarniczych.

OSP Walce w 2019 roku uczestniczyła w 32 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 9 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 20 razy, 3 razy w fałszywych alarmach.

Dodatkowo OSP Walce przeprowadziła pokaz ratownictwa dla firmy Multiserwis z okazji dnia bezpieczeństwa, zabezpieczała dożynki gminne w Brożcu, przeprowadziła ćwiczenia na placu za remizą.

Przeprowadzono przegląd gaśnic dla mieszkańców, zamontowano czujniki czadu dla osób starszych, przeprowadzono pogadanki dla dzieci i młodzieży na tematy bezpieczeństwa.

Rok 2019 był niezwykle bogaty w pozyskaniu sprzętu. Nasza straż pozyskała nowy wóz strażacki samochód Mercedes oraz zestaw ratownictwa medycznego, a także wentylator oddymiający, prądownice, piła beton, ubrania strażackie, agregat prądotwórczy, węże i wiele innego drobnego sprzętu. Wykonano też remont remizy. Przedzielono świetlicę, aby pozyskać miejsce na szatnię, zostały zamontowane lampy Led.