Wycieczka seniorów do Raciborza 2024-06-29

W ramach projektu "Poprawa kondycji waleckich emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne" seniorzy udali się tym razem do Raciborza.

Zebranie wiejskie 2024-06-19

18 czerwca odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie wiejskie. Zebranych powitał Wójt Gminy Walce, pan Rafał Miczka.Następnie wybrano przewodniczącego zebrania.

Wizyta sołtysów z powiatu poznańskiego 2024-06-17

W niedzielę, 9 czerwca, odbyła się na Górze Świętej Anny XIX Pielgrzymka Sołtysów i Rad Sołeckich. Wzięli w niej udział przedstawiciele sołtysów z powiatu poznańskiego.

Kolejne prace na Chłopskim Rynku 2024-06-17

Po raz kolejny panowie spotkali się na Chłopskim Rynku, aby dokończyć prace. Pomalowali koła wozu, walec i maszyny.

Walczanie pracują na rzecz swojej miejscowości 2024-06-03

W drugiej połowie maja mieszkańcy Walec kilka razy spotykali się, aby upiększyć swoją miejscowość. Panowie pracowali przy skwerze obok cmentarza.

Wycieczka rowerowa 2024-05-26

W ramach projektu :Poprawa kondycji emerytów poprzez zajęcia ruchowe i rekreacyjne" odbyła się wycieczka rowerowa waleckich seniorów.

Wyjazdy na basen 2024-05-06

Zarząd waleckiego Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w

Nabożeństwo majowe 2024-05-06

Zarząd DFK Walce zorganizował tradycyjny już Maiandacht na Kadubku. Nabożeństwo odbyło się 3 maja.

Sprzątanie przed majówką 2024-05-06

Po raz kolejny mieszkańcy Walec spotkali się, aby wysprzątać skwery i kwietniki.