Kapliczka przy ul. Podgórnej

 kapliczka_640

 

       Na rozwidleniu ulic Lipowej i Podgórnej, na niewielkim wzniesieniu wybudowano w latach 1914-15 kapliczkę.
       Fundatorem kapliczki był pan Walenty Mucha. Gospodarz ten miał jednego syna, który jak to często w tych czasach bywało zmarł w wieku dziecięcym, po krótkiej chorobie.
Pan Mucha nie miał wiec spadkobiercy. Mimo gorących modlitw i prośb do Boga jego żona nie urodziła już dziecka.
Po jakimś czasie i ona zmarła. Pan Walenty ożenił się powtórnie z wdową, która miała dwóch synów z poprzedniego  małżeństwa: Piotra i Bernarda. Miał, więc spadkobierców. Z wdzięczności wybudował kapliczkę. Cegły pochodzą prawdopodobnie z pozostałości po budowie kościoła pw. św. Walentego (budowa trwała od 1890 do 1894 r.). Działka, na której wybudowano kapliczkę należała do innego gospodarza - pana Osieki.
       Szczególną rolę kapliczka odegrała podczas II wojny światowej. Wiosną, latem i jesienią mieszkańcy dzisiejszych ulic Podgórnej i Lipowej gromadzili się przy niej codziennie i odmawiali różaniec, prosząc Boga o szczęliwy powrót ojców, męów, synów z wojny.
Ostatnie remont przeprowadzono w roku 1997 i 2015.
   Kapliczka    zostaa pomalowana, wyremontowano dach, uzupełniono ubytki w  zaprawie. W 1996 r. wykonano chodnik przed kapliczką. W 2015 roku odnowiono wnętrze – zostało odmalowane i włożone płytkami ceramicznymi.
Obecnie kapliczka opiekuje się rodzina p. Ireny i Zygfryda Koziołek.

 Krzyż kamienny z figurką Matki Boskiej stojący na polach przy ulicy Zielonej

iiii

                                                                                                                        Zdjęcie z 2008 roku

  Na krzyżu widnieje napis: „Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa Syna Twego za grzechy nasze i dusze w czyśćcu cierpiące." Ufundowany w 1905 r. najprawdopodobniej przez dwie rodziny: Maicher i Pawliczek. Obecnie krzyżem opiekuje się rodzina Kipka.

Zdjęcie z 2020 roku

W 2018 roku pan R. Koch wykonał ławki, które zostały postawione obok krzyża. Co roku odbywają się tutaj nabożeństwa podczas Dni Krzyżowych.

Kapliczka na łąkach w stronę  Malkowic

 2

                                                                                                       Zdjęcie z 2008 roku

  Kapliczka słupowa z 1845 r. stojąca na polach pomiędzy wioskami Walce i Malkowice. Fundatorem był Franciszek Dura. Z kapliczką związane są dwie legendy. Jedna głosi, że kapliczka została postawiona na miejscu, gdzie podczas wojny trzydziestoletniej na mokradłach utonęli żołnierze szwedzcy wracający z Koźla. Druga legenda głosi, że pewien człowiek wracający nad ranem z zabawy zaczął tonąć na mokradłach. Obiecał Bogu, że jak przeżyje,  to zbuduje w tym miejscu kapliczkę. Słowa dotrzymał.

Zdjęcia z 2020 roku

    Krzyż na ulicy 1 Maja

 

 3_640

Zdjęcie z 2008 roku

  Krzyż kamienny z figurką Matki Boskiej stoi przy wyjeździe z Walec Na krzyżu widnieje napis: „Christ geh' nich ohne Gruß vorbei, denk daß ich dein Erlöser sei! Gemeinde Walzen, 1921"(Chrześcijaninie, nie przechodź bez pozdrowienia, pamiętaj, że jestem twoim Zbawcą! Gmina Walce, 1921).

Zdjęcie z 2020 roku

 

                                                                            Krzyż na posesji państwa Bartoń na ul. 1 Maja