Grota Lurdzka

W 2008 roku minęło 50 lat od momentu wybudowania Groty Lurdzkiej w naszej parafii. Z tej okazji odbyła się w niej podniosła uroczystość.Pani Krystyna Czernek napisała i wygłosiła historię powstania naszej groty.

"Grota powstała na terenie cmentarza dla dzieci, w pobliżu fundamentów starego kościoła i grobów kapłanów będących u nas proboszczami. W tym roku mija także 150. lat od objawień Matki Bożej w Lourdes. Stąd obchodzimy podwójną, duchową uroczystość.

Wszystko zaczęło się od pielgrzymki do Częstochowy zorganizowanej dla parafian przez ówczesnego księdza proboszcza Józefa Cichonia. Był rok 1956. W drodze powrotnej pielgrzymka zatrzymała się przy jednym z kościołów, gdzie podziwiano wybudowaną tam piękną grotę. Wówczas zrodził się pomysł, aby w Walcach również w ten sposób oddać cześć Matce Bożej. Prace rozpoczęto w 1957 roku. Grotę zaprojektował p. Paul Kurpiela. Kamienie polne na budowę zwożono z pól. Kamienie wapienne zaś gospodarze przywozili końmi z Górażdży. Ponadto w grocie znajduje się duża ilość kamieni przywiezionych z Góry św. Anny przez p. Romana Bedrowskiego. Piasek do groty przywoził p. Staszek Gerus mieszkający wówczas na Mariankowie.
Wszystkie kamienie podnoszono w górę za pomocą dźwigu ręcznego. Dźwig ten zaprojektował p. Franciszek Richter. Nad całością budowy czuwał inż. Józef Suchan. Za swoje zaangażowanie i pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności został aresztowany i osądzony na 2 lata. Karę więzienia odbywał w Prudniku.
Rusztowanie ustawił oraz roboty ciesielskie prowadził p. Berthold Nickiel. Grotę budowali głównie murarze z naszej parafii m. in. Franciszek Richter, Józef Suchan, Ryszard Osieka.
Figurę Pana Jezusa z krzyżem ufundowała p. Anna Bugiel.
Grotę ukończono w 1958 roku. Uroczystego jej poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Józef Cichoń.
Przy jej budowie pomyślano również o pomniku-tablicy poległych podczas II wojny światowej. W okresie komunizmu nazwiska na tablicy, mimo że były zniszczone, nie mogły ulec odrestaurowaniu. Dopiero w 1991 roku zostały odnowione przez Mniejszość Niemiecką i miejsce to ponownie uroczyście zostało poświęcone przez księdza proboszcza Helmuta Komandra.
  Przy naszej grocie w ostatnim czasie dokonano wiele remontów m. in. wyczyszczenie kamieni, remont schodów, remont zadaszenia, wykonanie ławek, remont płotu, wyremontowanie bramy, poza tym jest ciągła dbałość i troska o pomniki zmarłych kapłanów oraz utrzymywanie czystości na cmentarzu. Nad całością tych prac czuwa przełożona Róż Różańcowych p. Bernadeta Wieczorek, której składamy dziś serdeczne Bóg zapłać.
Obecnie przy Grocie Lurdzkiej odbywają się nabożeństwa fatimskie oraz Uroczystość Bożego Ciała.W grocie znajduje się krzyż z figurą Matki Boskiej Bolesnej, odrestaurowany przez Dominikę Jaschik. Znajdują się tu groby księży i proboszczów z naszej parafii ".

Do dziś o porządek na starym cmentarzu dbają  panie z kół różańcowych oraz panowie z rady parafialnej. Przez 25 lat przełożoną Róż Różańcowych była pani Bernadeta Wieczorek, obecnie tę funkcję pełni pani Gertruda Torka. Obie przełożone w dalszym ciągu dbają o ład i porządek przy grocie. Kilka razy w roku, przeważnie przed nabożeństwami fatimskimi, kilkanaście kobiet przychodzi porządkować teren groty.

W ostatnich latach zmieniono bramę główną oraz bramę boczną do groty, postawiono nowe, betonowe ogrodzenie, wycięto stare drzewa, a w ich miejsce posadzono nowe. Panowie z rady parafialnej systematycznie koszą ten dość rozległy teren.