Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Walce:

  • Kunert Gizela - prezes Zarządu
  • Koch Rudolf -  zastępca prezesa Zarządu
  • Nowak Tomasz - skarbnik
  • Monika Kołodziejczyk - sekretarz