Rok 2023

Rok 2023 mieszkańcy Walec rozpoczęli od spotkania integracyjnego i wspólnego kolędowania przy waleckiej szopce. Okazji do integracji było w tym roku dużo. W maju odbyło się nabożeństwo majowe na Kadubku połączone ze stawianiem drzewka majowego. Z okazji Dnia Matki walczanki spotkały się w domu kultury, aby świętować ten ważny dzień. Na początek wakacji dzieci zostały zaproszone na Kadubek, gdzie Zarząd DFK i panie ze Śląskich Kobiet Wiejskich przygotowały gry i zabawy oraz poczęstunek. Dzieci uczyły się pleść wianki z kwiatów i ziół. Lato to czas realizacji projektów skierowanych do mieszkańców naszej miejscowości. W lipcu odbyły się dwie wycieczki. Jedna, skierowana do seniorów, na Górę św. Anny i do Olszowej. Druga do Górażdży i Kamienia Śląskiego. We wrześniu miała miejsce wycieczka rowerowa po gminie Walce oraz autokarowa do Katowic. Wycieczki te zorganizowane były w ramach projektów: „Sposób na nudę- zagospodarowanie czasu wolnego waleckich seniorów” współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz Gminę Walce , a także projektu „Razem dla Ziemi” ze środków pozyskanych przez Program „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanej przez Akademię Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie  Kraina św. Anny. Z tego ostatniego źródła realizowany był też projekt „ Na twórczym szlaku” koordynowany przez grupę nieformalną we współpracy ze Związkiem Śląskich Kobiet Wiejskich. W ramach wymienionych projektów zorganizowano 5 warsztatów florystycznych oraz  3 warsztaty malarskie. Tradycyjnie odbył się piknik na Antoszce, skierowany do seniorów oraz dla wszystkich mieszkańców Oktoberfest i spotkanie adwentowe. Dla dzieci Zarząd DFK zorganizował mikołajkowe atrakcje na Kadubku.

Rok 2023 to rok wielu prac, jakie mieszkańcy wykonali na rzecz swojej miejscowości. Kilkakrotnie spotykali się na skwerach i rabarach, by je porządkować, plewić, zamiatać. Już w lutym panowie obcinali gałęzie na kadunku i „trojkącie’, a potem co miesiąc odbywały się czyny społeczne. Panie sadziły i pielęgnowały kwiaty na witaczach i rabatach. Na czas adwentu i Bożego Narodzenia powstały nowe dekoracje: „bajkowe miasteczko” na skwerze odnowy wsi , a także akcesoria w waleckiej szopce. Zakupiono też kolejne elementy dekoracji bożonarodzeniowych.

Ze środków funduszu sołeckiego wyremontowana została kapliczka na ulicy Podgórnej. Remont został współfinansowany ze środków Marszałka Województwa Opolskiego. Zakupiono też mundury dla nasze OSP, sfinansowano dojazdy sportowców na zawody. Ze środków funduszu powstał skwer „Ocalić od zapomnienia” na „chłopskim rynku”. Zakupiono też kwiaty i krzewy oraz drobne akcesoria ogrodnicze.Mieszkańcy Walec podtrzymywali tradycje. Dzieci ze szkoły podstawowej chodziły z gaikiem, odbyła się tradycyjna Majówka, mieszkańcy brali udział w dożynkach gminnych, Oktoberfeście, Dniu św. Marcina oraz jarmarku bożonarodzeniowym, zorganizowanym przez szkołę podstawową. Bogaty był program imprez organizowanych prze Gminny Ośrodek Kultury w Walcach.

Mieszkańcy mogli korzystać z nowego sklepu „Biedronka”, który powstał pod koniec 2022 roku. Korzystają z wyremontowane ulicy Nowej oraz nowo powstałej Kwiatowej. Powstaje stacja benzynowa, kolejne firmy budują swoje siedziby w Walcach. Zostało wybudowanych kilkanaście nowych domów. Wspaniale funkcjonuje żłobek oraz Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne.

Wielką inwestycją realizowaną przez parafię był remont muru wokół kościoła.

Z roku na rok w naszej miejscowości żyję się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.

Rok 2022 był kolejnym rokiem integracji mieszkańców, pracy nad poprawą estetyki naszej miejscowości. Sołtys i rada sołecka czuwali nad realizacją przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Najważniejszym zadaniem była budowa chodnika na ulicy Studziennej. Wyremontowana została też świetlica wiejska. Na Kadubku wymieniono nawierzchnię chodnika. W ramach przedsięwzięcia „Promocja i estetyka sołectwa” dokonano zakupu  drzewek i krzewów oraz sprzętu do zapewnienia czystości w naszej wsi, zakupiono też kolejne oświetlenia bożonarodzeniowe. Z inicjatywy mieszkańców naszej miejscowości zbudowana została szopka bożonarodzeniowa, do której zakupiono akcesoria. Z funduszu sołeckiego sfinansowano transport sportowców na zawody.

Mieszkańcy kilka razy spotykali się na skwerach i terenach rekreacyjnych, aby posprzątać je, nasadzić kwiaty i drzewka. Strażacy wycięli zeschnięte drzewa obok remizy OSP. Po remoncie budynku domu kultury gruntownie wysprzątano Walecką Izbę Tradycji oraz pomieszczenia świetlicy i biura rady sołeckiej. Mieszkańcy kilka razy w roku przygotowywali dekoracje na skwery.

W 2022 roku odbyło się wiele imprez integracyjnych. Już 2 stycznia odbyło się kolędowanie przy szopce. W maju zorganizowano nabożeństwo majowe na Kadubku połączone ze stawianiem drzewka majowego. Odbyło się też spotkanie z okazji Dnia Matki. W lipcu dla dzieci zorganizowano została Noc bajek, a dla rodzin wyjazd na drezyny i kajaki. Seniorzy zorganizowali wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej. W sierpniu miała miejsce wycieczka do Nysy, a nasi seniorzy spotkali się na pikniku na Antoszce. Wrzesień to czas dożynek. W tym roku dożynki gminne odbyły się w Straduni. Nasza wieś przygotowała koronę i cztery wozy dożynkowe. Drużyna naszej miejscowości wzięła udział w „Turnieju Sołectw”, w którym zajęła drugie miejsce. W październiku dla dzieci zorganizowano „Kartoffelfest”, a dla dorosłych Oktoberfest. Odbył się też integracyjny wyjazd do winnicy do Większyc. W grudniu dzieci miały swoją imprezę mikołajkową, a dorośli spotkanie adwentowe. Szkoła zorganizowała imprezę na Dzień Świętego Marcina oraz kiermasz bożonarodzeniowy. Rok zakończyliśmy koncertem w kościele.

O promocję naszej miejscowości podczas licznych koncertów dbał zespół ‘Walczanki” oraz orkiestra „Capri”. Kultywowano też tradycje i obyczaje. Wiosną uczniowie szkoły podstawowej chodzili z goikiem, rozprowadzali wiązanki bazi w Niedzielę Palmową. Dzieci i dorośli brali udział w warsztatach kroszonkarskich, na dożynki gminne przygotowana została korona żniwna. Wzbogacano też zasoby Waleckiej Izby Tradycji. Dbano o jej czystość. Kobiety ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich reprezentowały nasze sołectwo na kiermaszu wielkanocnym i festiwalu dyni.

Wiele ciekawych imprez zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Walcach. Budynek tej instytucji przeszedł gruntowny remont, który trwał ponad rok. Uroczyste oddanie  do użytku miało miejsce w kwietniu. W czerwcu hucznie obchodziliśmy 25- lecie podpisania partnerstwa z gminą Berg w Niemczech i 20-lecie partnerstwa z gminą Mala Morawka w Czechach.

W 2022 roku w naszej wsi zostały zorganizowane dwie duże akcje chatytatywne pod nazwą „Każdy bieg ma swój cel”. Pierwsza z nich była skierowana na pomoc rodzeństwu z Krapkowic, a druga w lipcu dla mieszkańca naszej miejscowości, Marka. Obie akcje były bardzo udane.

 

Rok 2021

Był to kolejny rok trwania pandemii.Aktywność społeczna była ograniczona, jednak w miarę możliwości mieszkańcy starali się żyć normalnie, spotykać się, organizować dozwolone imprezy. W styczniu spotkali się przy plenerowej szopce, aby wspólnie kolędować. Od marca, raz w miesiącu grupa waleckich społeczników spotykała się na skwerach i klombach, aby utrzymać porządek. Wiosną zostały przebudowane dwa skwery. Kilka razy w ciągu roku strażacy kosili tereny przy remizie i "trójkącie". Latem panie spotykały się, aby przygotować zboże na koronę dożynkową. Inną formą podtrzymania i kultywowania tradycji było przygotowanie wozów dożynkowych na dożynki gminne oraz przygotowanie dożynek kościelnych. Panie ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich uczestniczyły w wystawie "Jesienne smaki "   w Brożcu. W listopadzie z inicjatywy DFK Walce zorganizowano warsztaty adwentowe. Po remoncie domu kultury wysprzątana została Walecka Izba Tradycji.

Udało się też zorganizować kilka wycieczek i imprez. Seniorzy pojechali do Opola zwiedzać stolicę województwa i ogród zoologiczny. Mieli też spotkanie integracyjne w gospodarstwie agroturystycznym na  Antoszce. Mniejszość zorganizowała wycieczkę do Głogówka oraz Większyc. Na Antoszce odbyło się też integracyjne spotkanie jesienne. Organizacje działające w naszej miejscowości wspólnymi siłami zorganizowały festyn w ogrodzie plebanijnym, w którym uczestniczyło prawie 300 osób.

Nasza miejscowość wzbogaciła się o nowy chodnik wzdłuż cmentarza, który został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego, Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej i gminy Walce. W sierpniu został oddany do użytku stadion na miarę XXI wieku, z nowoczesną widownią, szatnią, bieżnią. Cały rok remontowany był Gminny Ośrodek Kultury, który zmieniał się na naszych oczach w nowoczesny i ekologiczny obiekt. Udało się też naprawić infrastrukturę niektórych dróg polnych. Zostały zakupione i zamontowane oświetlenia bożonarodzeniowe, zakupiono krzewy i kwiaty, odnowiono skwer przy starym cmentarzu,  wydano kalendarz na 2022 rok, prowadzona była strona internetowa.

Rok 2020

Rok 2020 zaczął się dla naszej społeczności dobrze Już w lutym realizowane były zadania przewidziane w przedsięwzięciach funduszu sołeckiego. Mieszkańcy wsi przygotowali teren pod remont parkingu przy kościele, a firma ułożył na nowo kostkę i poprawiła krawężniki. Rada sołecka, stowarzyszenie i DFK Walce przygotowywały się do ogromnego przedsięwzięcia- organizacji Gminnego Dnia Kobiet. Już od stycznia obmyślano program, szykowano prezenty, pozyskiwano sponsorów. Impreza odbyła się 10 marca. Uczestniczyło w niej ponad 240 kobiet z całej gminy. Jak się okazało była to pierwsza w tym roku i ostatnia już impreza, gdyż ze względu na pandemię koronawirusa życie mieszkańców naszej miejscowości (i całego świata) zmieniło się diametralnie. Nie odbyło się wiele z zaplanowanych imprez, poszczególne grupy działające w naszej wsi musiały ograniczyć do minimum swoją działalność.

Udało się dokończyć realizację projektu” Waleckie dzieci poznają opolskie instytucje kultury” współfinansowanego przez PZU. Realizowaliśmy projekty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krapkowicach tj. „Spotkanie integracyjne Waleckich seniorów’ oraz „Muzyka orkiestrowa łączy pokolenia w powiecie Krapkowickim”. Dzięki tym projektom waleccy seniorzy spotkali się na pikniku na Antoszce, a nasi muzycy odbyli warsztaty doskonalące umiejętności oraz zakupili nuty i saksofon. Pozyskaliśmy też środki z Gminy Walce na realizację projektu „Wycieczka i spotkanie intergacyjne waleckich seniorów”, dzięki któremu nasi seniorzy odwiedzili Nysę oraz spotkali się na Antoszce.

Swoje plany znacznie ograniczyło koło mniejszości niemieckiej, które na realizację zadań pozyskało środki ze Starostwa Powiatowego na spotkanie z okazji Dnia Matki( odbyło się ono w lipcu) oraz z Gminy Walce na organizację Gminnego Dnia Kobiet.

Pozostałe planowane imprezy zostały odwołane.

W 2020 roku ze środków funduszu sołeckiego , oprócz wspomnianego remontu parkingu, zrealizowano następujące zadania: wybudowany został chodnik wzdłuż cmentarza, zakupiony został sprzęt dla OSP Walce, zakupione i zamontowane zostały oświetlenia bożonarodzeniowe, zakupiono krzewy i kwiaty, odnowiono skwery przy cmentarzu i ulicy Opolskiej, wydano kalendarz na 2021 rok, odnowiona została strona internetowa. Mimo ograniczeń udało się zorganizować kilkanaście ` czynów społecznych organizowanych przez sołtysa oraz mieszkańców ulic w ramach challang’u. Mieszkańcy Walec kosili, sprzątali, porządkowali , sadzili kwiaty i krzewy

 

Rok 2019

Rok 2019 był kolejnym rokiem integracji mieszkańców, pracy nad poprawą estetyki naszej miejscowości. Był to też rok, w którym wybrano na kolejną kadencję sołtysa i radę sołecką. Sołtysem został ponownie pan Jan Kunert, ale diametralnie zmienił się skład rady sołeckiej. Z poprzedniego składu rady zastało tylko 3 członków, pozostałych 6 wybrano po raz pierwszy. Z zadań materialnych sfinansowanych głównie ze środków funduszu sołeckiego można wymienić zakup sprzętu dla OSP Walce, zakup ogrodzenia na boisko, utwardzenie jednej z dróg transportu rolnego, założenie nowej strony internetowej, zakup drzewek i krzewów oraz sprzętu do zapewnienia czystości w naszej wsi, zakupiono też kolejne oświetlenia bożonarodzeniowe. Dzięki dofinansowaniu do projektu ze środków Starostwa Powiatowego w Krapkowicach został zakupiony sprzęt dla orkiestry „Capri”. Z inicjatywy mieszkańców naszej miejscowości zbudowana została szopka bożonarodzeniowa.

Mieszkańcy Walec integrowali się podczas prac społecznych, a przede wszystkim podczas licznych imprez organizowanych przez różne organizacje. I tak w karnawale odbyły się cztery zabawy karnawałowe oraz spotkanie dla seniorów. Wiosną miało miejsce spotkanie z nabożeństwem majowym przy remizie OSP oraz Dzień Matki, a także wycieczka do Rogowa Opolskiego. Wszystkie te wydarzenia zorganizowało koło DFK Walce. Latem zorganizowali też dwudniową wycieczkę do Pragi oraz spływ kajakowy na Małej Panwi. Seniorzy latem zwiedzili Brzeg oraz spotkali się na Antoszce. Kobiety ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich reprezentowały naszą wieś na wystawach stołów wielkanocnych i na Bania Feście. Zorganizowały też kilkudniową wycieczkę na Kaszuby. Jesienią odbył się III Walecki Oktoberfest, integracyjny wyjazd do winnicy w Koźlu oraz Dzień Świętego Marcina. Imprezy te zorganizowała również mniejszość niemiecka, a Martinstag wspólnie ze szkołą podstawową. W grudniu natomiast DFK zorganizowała mikołajkową imprezę integracyjną oraz spotkanie adwentowe dla dorosłych. Rok zakończył się koncertem bożonarodzeniowym w kościele i wspólnym kolędowaniem przy nowej szopce.

O promocję naszej miejscowości podczas licznych koncertów dbał zespół ‘Walczanki” oraz orkiestra „Capri”. Kultywowano też tradycje i obyczaje. Mężczyźni brali udział w „Józefku”, imprezie organizowanej przez partnerskie sołectwo Kamionek. Dzieci i dorośli brali udział w warsztatach kroszonkarskich, na dożynki gminne przygotowana została korona żniwna. Wzbogacano też zasoby Waleckiej Izby Tradycji. Dbano o jej czystość.

Rok 2018

Grupa odnowy wsi skupiona wokół Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2018 roku  starała się pozyskać fundusze na swoją działalność statutową. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Walcach realizowaliśmy projekt ”IV Powiatowe Warsztaty Orkiestrowe”. Na realizację tego zadania publicznego otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach . zakupiono saksofon, nuty dla orkiestry i opłacono wygłoszenie wykładu. Drugi projekt realizowany w 2018 roku,  na który pozyskano dofinansowanie również  ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, realizowany był we współpracy z zarządem Koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. W ramach projektu „Aktywne i pożyteczne wakacje seniora” zorganizowano wycieczkę dla 50-cioosobowej grupy emerytów wycieczkę do Pszczyny i Goczałkowic oraz piknik na Antoszce. Zakupiono też aparat fotograficzny. Pozyskano też sponsorów do realizacji tych zadań publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce współpracowało z Radą Sołecką w Walcach poprzez współorganizację dożynek gminnych . Dożynki te były okazją do integracji mieszkańców naszej miejscowości. Odbyło się kilka zebrań organizacyjnych, zbieranie i przygotowanie zboża na koronę żniwną, ozdób do namiotu biesiadnego. Przed samymi dożynkami mieszkańcy ulic wjazdowych do Walec przygotowali bardzo pomysłowe "witacze". Na samą uroczystość dożynkową Walczanie przygotowali 18 wozów  dożynkowych,wykonali dekoracje na swoich posesjach. Dużo pracy włożyli mieszkańcy w sam dzień dożynek, zapewniając obsługę gości, dbałość o ład i porządek oraz o bezpieczeństwo mieszkańców i gości.Wiele pracy poświęcono  upiększaniu miejscowości, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Członkowie Stowarzyszenia współpracowali z kołem DFK Walce współorganizując różne imprezy i przedsięwzięcia, m.in. wycieczkę dwudniową do Torunia i Lichenia, wyjazdy na kajaki, Oktoberfest. Kontynuowana była współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości.W 2018 roku zakupione zostały nowe stroje dla pań niosących koronę żniwną, oświetlenia na Boże Narodzenie, sprzęt dla naszej OSP.Na bieżąco redagowana była  przez Zarząd stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi siłami opracowany został  kalendarz na rok 2019, zawierający zdjęcia  Walec i ich mieszkańców, który został wydany nakładem funduszu sołeckiego.Zarząd Stowarzyszenia złożył sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego dotyczące działań z zakresu „Odnowy Wsi Opolskiej” za 2018 rok oraz dokonał rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Krapkowicach poprzez założenie zeznania podatkowego CIT- 8.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzystało z lokalu bezpłatnie użyczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, ani działalności gospodarczej.Wszyscy członkowie Zarządu oraz stowarzyszenia pracowali nieodpłatnie.

 

Rok 2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2017 roku  starało się pozyskać fundusze na swoją działalność statutową. Wspólnie z gminnym Ośrodkiem Kultury w Walcach projekt ”III Powiatowe warsztaty orkiestrowe”. Na realizację tego zadania publicznego otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysokości 4000zł. Z tej kwoty zakupiono nuty dla orkiestry i przeprowadzono warsztaty. Drugi projekt realizowany w 2017 roku to „Walecki wyścig kolarski”, na który pozyskano dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. Pozyskano też sponsorów do realizacji tych zadań publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce współpracowało z Radą Sołecką w Walcach poprzez współorganizację dożynek gminnych , upiększaniu miejscowości, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu wyremontowanej izby tradycji. Zorganizowano festyn środowiskowy, wycieczki do Częstochowy  i Mosznej, imprezy „Józefek”, „Dzień Matki”. Członkowie Stowarzyszenia współpracowali z kołem DFK Walce współorganizując różne imprezy i przedsięwzięcia. Kontynuowana była współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości. Na bieżąco redagowana była  przez Zarząd stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce.pl. Wspólnymi siłami opracowany został  kalendarz na rok 2018, zawierający zdjęcia  Walec i ich mieszkańców, który została wydana nakładem funduszu sołeckiego.Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce  korzystało z lokalu bezpłatnie użyczonego przez Wójta Gminy Walce, o powierzchni 9m2. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności odpłatnej, ani działalności gospodarczej.Wszyscy członkowie Zarządu oraz stowarzyszenia pracowali nieodpłatnie.

Rok 2016

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce w 2016 roku realizowało swoje cele statutowe starając się pozyskać środki zewnętrzne. Wspólnie z gminnym Ośrodkiem Kultury w Walcach realizowany był projekt ”II Powiatowe warsztaty orkiestrowe”. Na realizację tego zadania publicznego otrzymaliśmy dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach w wysokości 3000zł. Z tej kwoty zakupiono nuty dla orkiestry i przeprowadzono warsztaty. Drugi projekt realizowany w 2016 roku to „Gminny Dzień Kobiet”, na który pozyskano dofinansowanie ze Wójta Gminy Walce. Pozyskano też sponsorów do realizacji tych zadań publicznych. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce współpracowało z Radą Sołecką w Walcach poprzez współorganizację dożynek gminnych , upiększaniu miejscowości, wzbogacaniu zasobów i utrzymaniu izby tradycji. Zorganizowano festyn środowiskowy, wycieczki do Piekar Śląskich i Spreewaldu,rejs statkiem po Odrze, imprezy „Józefek”, „Dzień Matki”. Członkowie Stowarzyszenia współpracowali z kołem DFK Walce współorganizując różne imprezy i przedsięwzięcia. Kontynuowana była współpraca z organizacjami działającymi w naszej miejscowości.

Na bieżąco redagowana była  przez Zarząd stowarzyszenia strona internetowa wsi www.naszewalce@pl. Wspólnymi siłami opracowany został  kalendarz na rok 2017, zawierający zdjęcia Walec i ich mieszkańców, który została wydana nakładem funduszu sołeckiego.

Nasza miejscowość pozyskała nową wiatę na przysiółku Antoszka. Wiatę sfinansowano z funduszu sołeckiego, natomiast przygotowanie terenu, jego zagospodarowanie to zasługa mieszkańców tego przysiółka.

Rok 2015

W roku 2015 grupa odnowy wsi skupiła się w swoich działaniach na integracji mieszkańców miejscowości. Organizowanych było kilkanaście imprez i wycieczek. Rok mieszkańcy powitali na Kadubku podczas imprezy pod chmurką. W styczniu odbył się w wyremontowanym domu kultury koncert noworoczny.Zabawy karnawałowe zorganizowali rodzice przedszkola i szkoły podstawowej. Jak co roku, w domu kultury, panie spotkały się na ,,babskim combrze", a seniorzy na dorocznej imprezie noworocznej. 

Wiosną waleckie panie przystąpiły do generalnych porządków na skwerach i skalniakach. Przez cały rok plewiły i sadziły tam kwiaty. Wykonano też dekoracje na Święta Wielkanocne.W kwietniu koło DKF zorganizowało wycieczkę do Rogowa Opolskiego, a w maju stawianie drzewka majowego, połączonego z Dniem Rzemiosła. Rzemieślnicy i twórczynie ludowe mieli okazję pokazać mieszkańcom dzieła swoich rąk. Była to też okazja do podziwiania występów artystycznych dzieci i miejscowych zespołów. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Koło DFK zorganizowało też Dzień Matki.Latem działające w Walcach organizacje organizowały wycieczki turystyczno - krajoznawcze. Były to wyjazdy do ółomuńca,rejs statkiem po Odrze, wycieczka do Spreewaldu i na Górę św. Anny.

Mieszkańcy Walec przez cały rok upiększali miejscowość. Mieszkańcy ulicy Lipowej zbudowali nowy skwer, a istniejące już skwery zostały upiększone bądź powiększone. W tym roku lato było niezwykle upalne i praktycznie bezdeszczowe.Utrzymanie skwerów możliwe było dzięki pracy wielu osób, które podlewały kwiaty i krzewy. Panie z koła różańcowego - cały rok dbały o czystość i porządek na ,,starym cmentarzu". Odnowione zostały"witacze", pomalowano ławki na Kadubku.Renowacji poddane zostało boisko do piłki plażowej. Wyremontowano kapliczkę i krzyż na ulicy Podgórnej. Dokończony został remont ulicy Zamkowej.

Przez cały rok organizacje działające w naszej miejscowości integrowały mieszkańców poprzez organizację imprez, spotkań i festynów. Swoje spotkanie na Antoszce mieli seniorzy,rada sołecka zorganizowała festyn na Kadubku, mniejszość niemiecka spotkanie bożonarodzeniowe. Zorganizowała też Mikołaja dla dzieci.  W listopadzie, jak co roku, szkoła podstawowa zorganizowała Dzień św. Marcina, a na początku grudnia gimnazjum - jarmark adwentowy.Jesienią odbyły się jeszcze trzy wycieczki. Zorganizowałoje koło DFK do Kamienia Śląskiego i Zlotych Hor, a kolejną, liczącą 80 uczestników, zorganizowało sołectwo. Celem były Krzanowice i Rudy Śląskie. Związek Kobiet Śląskich zorganizował wycieczkę do Wrocławia, na tamtejszy jarmark adwentowy.

Przez cały rok mieszkańcy kultywowali tradycje i obyczaje. Dzieci ze szkoły podstawowej pielęgnowały tradycję chodzenia z goikiem, dom kultury zorganizował konkurs kroszonkarski, a latem walczanki przygotowywały zboże na koronę żniwną. Tradycyjnie już panie wykonały koronę oraz przygotowały wystrój wozów dożynkowych.Ważnym wydarzeniem był jubileusz zespołu "Walczanki" oraz Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej.

Nasza miejscowość była promowana przez mieszkańców na różnych imprezach organizowanych przez  powiat, gminę czy sołectwo. Prowadzona była strona internetowa. Po raz kolejny został wydany kalendarz, na stronach którego promowana jest nasza miejscowość.Dzięki nawiązanej współpracy nasi mieszkańcy uczestniczyli w imprezach organizowanych przez partnerskie gminy.

Aktywnie działało koło parafialne Caritas. Zorganizowało Dzień Chorego, paczki świąteczne i pielgrzymkę na Górę św. Anny.

Rok zakończyliśmy wykonaniem świątecznych dekoracji, koncertem kolędowym w kościele i Sylwestrem pod chmurką na Kadubku. 

Rok 2014

Był to rok wytężonej pracy mieszkańców na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców. Grupa odnowy wsi skupiona wokół sołtysa i rady sołeckiej realizowała kolejne zamierzenia podjęte na zebraniu wiejskim. Było to możliwe dzięki współdziałaniu wszystkich organizacji działających w Walcach. Rok rozpoczęliśmy od podziwiania szopki przygotowanej przez księdza Tomasza.Zespół Waleckie Seniorki przygotował przedstawienie bożonarodzeniowe, które zostało pokazane w naszym kościele.W karnawale odbyły się zabawy karnawałowe oraz bal maskowy.

Przez cały rok prowadzone były prace mające na celu podniesienie estetyki naszej miejscowości.Na czas bożonarodzeniowy zakupiono oświetlenie uliczne i upiększono choinkę. Wykonany został nowy skwer na ulicy Opolskiej. Modernizacji zostało poddane oczko wodne na Kadubku, gdzie wymieniono większość kamieni i podłoże. Studnia otrzymała nowe zabezpieczenie, wykonane z kutego żelaza. Kolejne zadanie miało na celu podniesienie jakości życia poprzez przygotowanie nowych miejsc parkingowych przy kościele i banku.Za domem kultury zbudowano boisko do piłki plażowej, aby nasza młodzież mogła aktywnie spędzać czas wolny.

Organizacje działające w Walcach umilały czas mieszkańcom organizując wycieczki, spotkania i festyny. Odbyła się wycieczka do Żywca i Wisły, Karpacza i Książa oraz Wrocławia. Zorganizowane zostały pielgrzymki na Górę św. Anny i Wadowic. Spotkania organizowali seniorzy i mniejszość niemiecka, a festyny Związek Śląskich Kobiet Wiejskich i sołectwo.

Przez cały rok mieszkańcy kultywowali tradycje i obyczaje. Dzieci ze szkoły podstawowej pielęgnowały tradycję chodzenia z goikiem, dom kultury zorganizował konkurs kroszonkarski, a latem panie przygotowywały zboże na koronę żniwną. Tradycyjnie już  wykonały koronę,a przed dożynkami gminnymi wystrój wozów .Tradycyjnie odbył się dzień św. Marcina i jarmark bożonarodzeniowy.W pierwszym dniu świąt Bożego Narodzenia mieszkańcy uczestniczyli w koncercie kolędowym w kościele, a w drugim kolędowali przy szopce zbudowanej przez księdza Tomasza Giergę.Po raz kolejny rok zakończono spotkaniem na Kadubku. 

Rok 2013

Ten rok zaczął się pracowicie i karnawałowo. Swoje zabawy organizowały rady rodziców  działające przy przedszkolu i szkole podstawowej. Również emeryci spotkali się na wieczorku przy kawie i muzyce. Natomiast rada sołecka zorganizowała pierwszy od wielu lat bal przebierańców. Równolegle przez cały styczeń, luty i marzec mieszkańcy wsi pracowali przy odnowieniu naszej izby tradycji.

Zgromadzone zostały nowe eksponaty, które wymagały wyczyszczenia, niekiedy drobnych napraw i remontów. Panie sprzątały, dekorowały pomieszczenia, prały i prasowały. Mężczyźni natomiast kładli kafelki, wieszali półki, ustawiali meble. Na początku kwietnia izba była gotowa. W trzecią niedzielę kwietnia zorganizowana została uroczystość otwarcia wyremontowanej izby. Wiosna to czas porządków i remontów. Mieszkańcy Walec porządkowali skwery i skalniaki. Wiosną rozpoczął się też remont oczka wodnego na Kadubku. Mężczyźni zdemontowali zniszczony kamień wapienny, a na jego miejsce wymurowali ściankę z granitu. Dodatkowo wykonane zostały schody do oczka wodnego oraz poręcz. Wykonane zostały tzw. "witacze", które ustawiono na zboczach ulic wiodących do naszej miejscowości. Mieszkańcy ulicy Opolskiej upiększyli skwerek na skrzyżowaniu ulicy Łąkowej i Opolskiej. Wcześniej z inicjatywy rady sołeckiej ustawiono tam kosz z kwiatami.

Lato upłynęło mieszkańcom naszej wioski na ciężkiej pracy przy żniwach. Znaleźli oni też czas na odpoczynek. Zorganizowane były wycieczki do Żywca ( organizator koło ZERiI) oraz Karpacza-Kowar-Książa( organizator koło MN). Związek emerytów zorganizował też piknik na Antoszce. Kultywowaliśmy też wielowiekową tradycje pielgrzymowania na Górę św. Anny, w sierpniu na odpust Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Odbyły się też dwa wyjazdy autokarowe na inne odpusty. Organizatorem było koło Związku Emerytów. jak co roku nasze panie zbierały i czyściły zboże, aby wykonać z niego koronę dożynkową. Na gminne dożynki, które odbyły się w tym roku w Kromołowie, wieś Walce przygotowała koronę i trzy wozy dożynkowe.

Tradycyjnie też w tym roku zorganizowane zostały festyny na Kadubku, na Antoszce, Dzień świętego Marcina , jarmark adwentowy oraz spotkania wigilijne dla mieszkańców, kolędowanie przy szopkach, Sylwester na Kadubku.

W roku 2013 nasza więś została zgłoszona do konkursu "Piękna Wieś Opolska". Komisja konkursowa odwiedziła Walced 11 czerwca. Z tej okazji została przygotowana wystawa wytworów pracy naszych mieszkańców, zaprezentowały się zespoły "Walczanki" i "Waleckie Seniorki". Przedstawiona też została prezentacja multimedialna dotycząca naszej wioski. W konkursie zajęliśmy III miejsce. Nagrodę odebrała delegacja mieszkańców miejscowości podczas uroczystej gali w Karłowicach.

Wieś wzbogaciła się o kolejne miejsca  do wypoczynku i rekreacji. Z funduszu sołeckiego na rok 2013 zakupione zostały urządzenia do gimnastyki na świeżym powietrzu. Za domem kultury urządzone zostało boisko do siatkówki plażowej. Na bieżąco redagowana była strona internetowa naszej miejscowości. Wydany został kalendarz na rok 2014 ilustrowany zdjęciami Walec oraz różnych  imprez. Rok 2013 to kolejny rok aktywnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.

Rok 2012

Rok 2012 był kolejny rokiem aktywności naszych mieszkańców.Już od stycznia trwały prace przy upiększaniu miejscowości. Nasi mieszkańcy mogli się też pobawić na zabawach karnawałowych, które zorganizowały rady rodziców przy przedszkolu i szkole podstawowej.

Pracowano też przy urządzeniu pomieszczeń w GOK z przeznaczeniem na przechowanie sprzętu artykułów gospodarstwa domowego.

Został zorganizowany wyjazd do operetki z okazji Dnia Kobiet. Dbano też o kultywowanie tradycji.Dzieci ze szkoły podstawowej chodziły z gaikiem, a dorośli zorganizowali wspólne "Palenie posta" w Wielką Środę,rodzice i dzieci ze szkoły podstawowej obchody Dnia św. Marcina.Mieszkańcy mogli się bawić i integrować na festynach zorganizowanych przez radę sołecką i  Związek Śląskich Kobiet Wiejskich.Zorganizowano kilka wycieczek.Jedna z nich, rowerowa, została zorganizowana do Gościęcina, do św. Brykcjusza. Wycieczki autokarowe zorganizowano do Nysy i Otmuchowa, na Mazury, do Szwajcarii Saksońskiej, do Budapesztu.Nowością w tm roku był wyjazd na odpust do Malej Morawki, partnerskiej gminy w Czechach, natomiast tradycyjnie już nasi mali sportowcy pojechali do Bergu, partnerskiej gminy w Niemczech.

Wielkim przedsięwzięciem jak co roku było przygotowanie korony żniwnej na gminne dożynki.Prace nad wykonaniem korony trwały przez dwa miesiące.Sołectwo brało udział w gminnych dożynkach w Grocholubiu, na które oprócz korony przygotowało pięć wozów do korowodu. Wiele pracy i trudu poświęcono na upiększenie naszej miejscowości.Przez cały rok panie plewiły, podlewały, sadziły kwiaty i krzewy na skwerach i klombach. Nasza wieś wzbogaciła się o kolejne kwietniki ( na ulicy Opolskiej i Zamkowej) oraz skwer "Nasza stacja meteo" na ulicy Zamkowej, którą wykonali sami panowie. Z okazji Euro 2012 rada sołecka przygotowała ciekawą dekorację.Przez cały rok wykorzystywano środki z funduszu sołeckiego. Wykonano z nich boisko do piłki siatkowej, rozpoczęto remont izby tradycji, remont skweru "Odnowa wsi", wykonano zadaszenie na scenie przy remizie OSP. Ze środków funduszu zakupiono sezonowe kwiaty i krzewy na skwery i skalniaki.

Przez cały rok aktywnie pracowały organizacje działające w naszej miejscowości. Związek Emerytów i Rencistów zorganizował trzy spotkania integracyjne, przygotował program artystyczny z okazji świąt Bożego Narodzenia, prowadził zespół "Waleckie Seniorki". OSP czuwała nad naszym bezpieczeństwem, wyremontowała też remizę.Oddział Caritas pozyskiwał środki na swoją działalność, sprawował opiekę nad ludźmi samotnymi i starszymi.Związek Śląskich Kobiet Wiejskich reprezentował nasze sołectwo na wystawach, festynach i konkursach.Koło wiejskie TSKN zorganizowało wycieczki, stawianie drzewka majowego i spotkanie świąteczne.

W 2012 roku zmienił się wygląd naszej wsi. Przybyło kilka nowych domów jednorodzinnych. Na ulicy Opolskiej prywatni inwestorzy wybudowali piekarnię i budynek wielofunkcyjny, a na ulicy Mickiewicza powstał nowy sklep "Dino". Rozbudowała się też fabryka opakowań i worków z tworzyw sztucznych B+K.

Ogromne zaangażowanie mieszkańców, dobra współpraca z władzami gminy sprawia, że w naszej wsi żyje sie wygodniej i przyjemniej. Rok 2012 mieszkańcy pożegnali spotkaniem na Kadubku,na imprezie sylwestrowej, gdzie powitano rok 2013.

Rok 2011

W roku 2011 grupa odnowy wsi skupiła się w swoich działaniach na integracji mieszkańców miejscowości. Organizowanych było kilka imprez i wycieczek. Już na początku roku odbyło się wspólne kolędowanie przy szopce zbudowanej przez księdza Tomasza Giergę. Na Antoszcze odbył się kulig, połączony z biesiadą. Jak co roku, w domu kultury, panie spotkały się na ,,babskim combrze". Odbyły się też 2 zabawy karnawałowe organizowane przez rady rodziców przedszkola i szkoły podstawowej.

Z okazji Dnia Kobiet odbyły się dwie imprezy, jedna organizowana przez Związek Kobiet Śląskich na Antoszce (60osób) oraz przez związek Emerytów i Rencistów koła Walce (96kobiet)

Wiosną waleckie panie przystąpiły do generalnych porządków na skwerach i skalniakach. Przez cały rok plewiły i sadziły tam kwiaty. Wykonano też nowe dekoracje na Święta Wielkanocne.

W czerwcu Rada Sołecka i Koło Wiejskie TSKN zorganizowało dla mieszkańców festyn na Kadubku, pod hasłem ,,Muzyka i taniec łączą pokolenia" 

Podzas wakacji działające w Walcach organizacje organizowały wycieczki turystyczno - krajoznawcze. Były to wyjazdy do Zakopanego (2dni) Spreewald (1dzień), Viekich Losin (2 wyjazdy jednodniowe). Zorganizowana też była wycieczka do Rzymu.

Mieszkańcy Walec przez cały rok upiększali miejscowość. Po zakończeniu remontu ulicy Zamkowej i 1 Maja, na skrzyżowaniu tych ulic powstał nowy skwer, nazwany ,,Nasza Stacja", gdyż na jego środku umieszczony został wagonik pochodzący z kopalni węgla kamiennego. Na drugim końcu ulicy Zamkowej mieszkańcy założyli nowy skalniak. Na tejże ulicy ustawiony został nowy kwietnik, a mieszkańcy ul.Opolskiej odnowili skalniak obok II przystanku PKS. Panie z koła różańcowego - cały rok dbały o czystość i porządek na ,,starym cmentarzu"

We wrześniu ruszyła budowa nowej płyty tanecznej na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym. Po raz pierwszy Walczanie tańczyli na niej podczas imprezy sylwestrowej pod chmurką, która właśnie się tam odbyła. W listopadzie, jak co roku szkoła podstawowa zorganizowała Dzień św Marcina, a na początku grudnia gimnazjum - jarmark adwentowy

Grudzień był miesiącem obfitującym w imprezy. Oprócz wspomnianego jarmarku, odbyła się wystawa stołów bożonarodzeniowych, w którą Sołectwo Walce, wspólnie z sołectwem Dobieszowice, reprezentowało naszą gminę. Nasza wspólna wystawa zajęła II miesce. Związek Emerytów i Rencistów oraz koło Wiejskie TSKN zorganizowały bardzo udane spotkania opłatkowe, w których wzięło udział ponad 200 osób. Związek Kobiet Śląskich zorganizował wycieczkę do Krakowa, na tamtejszy jarmark adwentowy.

Rok zakończyliśmy wykonaniem świątecznych dekoracji, kolędowaniem u księdza Giergi i Sylwestrem pod chmurką na Kadubku 

Rok 2010

Rok 2010 to rok, w którym w naszej miejscowości odbyły się dożynki gminne. Działania sołtysa i rady sołeckiej dotyczyły głównie przygotowań i organizacji dożynek. Jak w poprzednich latach wieś została upiększona przed Świętami Wielkanocnymi. Na słupach zostały zawieszone stroiki wykonane przez nasze panie, upiększone zostały też skwery i rondo. Od kwietnia do lipca trwały prace przy organizacji nowego skweru przy rondzie, tzw. „Chłopskiego Rynku". Po wycięciu kilku drzew, likwidacji starego ogrodzenia, przystąpiono do upiększania terenu. Mężczyźni wykonali skalniak, przygotowali teren do nasadzeń krzewów, urządzili wystawę dawnych maszyn i urządzeń rolniczych, a panie sadziły kwiaty i krzewy.

Jak w poprzednich latach, już od maja ukwiecaliśmy place i skalniaki, wykonaliśmy też nowy skwer przy ulicy Opolskiej. Od czerwca trwały przygotowania do dożynek. W ich organizację zaangażowana była cała wieś: przy strojeniu posesji, wykonaniu bram powitalnych, gromadzeniu funduszy i wykonaniu wozów dożynkowych. Bezpośrednio zaangażowanych było ponad 100 osób ( ozdoby na stoły i dla gości dożynkowych, wystrój namiotu i estrady, przygotowanie poczęstunku, dekoracja i sprzątanie).

Sołtys pozyskał sponsora, który ufundował stroje dla pań niosących koronę. Wartość prac związanych z przygotowaniami do dożynek to kwota 20 000 zł. Sołectwo zakupiło też kołacz, ozdoby i inne materiały potrzebne do organizacji dożynek gminnych i parafialnych na kwotę 6 000 zł.  W październiku rada sołecka zorganizowała wycieczkę rowerową do Mochowa.

Rok 2009

Rok2009 był kolejnym rokiem działania grupy odnowy wsi w Walcach.Działania skupione były wokół dalszego upiększania naszej miejscowości oraz jej promowania w gminie, powiecie i województwie.W lutym podczas Wojewódzkiej Konferencji Liderów Odnowy Wsi - Pokrzywna 2009 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Walce, Gizela Kunert, przedstawiła zebranym osiągnięcia Walec w ramach odnowy wsi. Od kwietnia rada sołecka przy bardzo dużym zaangażowaniu mieszkańców rozpoczęła dalsze upiększanie naszej miejscowości. Został uprzątnięty teren na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza. Wykonano tam skalniak, obsadzono go roślinami i kwiatami. Na placu obok kościoła zdemontowano starą tablicę ogłoszeń.Wiosną nasadzono we wsi dużo kwiatów na istniejących już skwerach oraz w nowych miejscach - przy dojeździe do sklepu SH. W maju mieszkańcy wyremontowali świetlicę w domu kultury. Ściany zostały wyczyszczone, wymalowane i wyłożone ozdobnymi płytkami. Dyrektor Domu Kultury zakupił żaluzje oraz półki, na których ustawiono puchary zdobyte przez zespół "Walczanki" oraz dyplomy które uzyskały panie ze Związku Kobiet Śląskich.  Stoliki do świetlicy sfinansował Urząd Gminy Walce.

Członkinie miejscowego koła różańcowego pod kierunkiem pani Bernadety Wieczorek cały rok pielęgnowały tzw. stary cmentarz, a z zebranych środków zakupiły bramę na tenże  cmentarz.  W maju GOK w Walcach zorganizował doroczne "Dni Walec" a latem odbyły się 4 festyny organizowane przez LZS z okazji 60 lecia istnienia, przy Kadłubku - organizowany przez radę sołecką, dwudniowy festyn na Antoszce zorganizowały panie ze Związku Kobiet Śląskich, a młodzi strażacy ugościli mieszkańców żegnając lato. W lipcu wykonano kolejny skwer z kwiatami na parkingu obok szkoły, a w sierpniu ukwiecono skarpy przy sklepie wielobranżowym oraz wykonano skalniak obok przystanku PKS(na żądanie ). Całe lato mieszkanki Walec plewiły skwery, nasadzały i podlewały kwiaty.

Przed świętami Bożego Narodzenia nasza wieś przybrała świąteczny wygląd. Na skwerach pojawiły się świece, stroiki, a na naszym rondzie choinka przybrana w bombki i inne ozdoby. W roku 2009 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Walce realizowało dwa projekty. Pierwszy wygrany konkurs pt."Nasze okno na świat" finansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Dotacja w wysokości 5.170zł przeznaczona była na zakup domeny i założenie strony internetowej wsi, zakupiono też laptopa oraz urządzenie wielofunkcyjne, które udostępnione zostały mieszkańcom naszej miejscowości. Pieniądze  pozyskano też z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt "Nasze Walce upiększamy wakacje ciekawie spędzamy"(3.000zł) Dzięki projektowi 20 osobowa grupa dzieci przez dwa tygodnie wypoczywała, bawiła się oraz upiększała Walce.  

Dużo uwagi poświęcono promocji Walec. Grupa odnowy wsi zgłosiła do konkursu"Piękna wieś opolska.