Rada Sołecka - Skład Rady

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Walce na lata 2019-2023
Kubis Gabriela

  • Osieka Magdalena
  • Sado Piotr
  • Wieczorek Teresa
  • Grzesik Sylwia
  • Białas Rudolf
  • Maria Lucke
  • Bar Patrycja
  • Machoń Artur

Sołtys - Kunert Jan

Renowacja skwerku przy ulicy Konopnickiej

W piątek, 15 maja, pracowali w czynie społecznym nasi panowie. Ze względu na suszę został zlikwidowany jeden ze skalniaków na ulicy Opolskiej, na "trójkącie". Ponieważ jest to teren bardzo nasłoneczniony, w ostatnich latach posadzone tam rośliny usychały. Postanowiono więc skalniak zlikwidować, a rośliny przesadzić i wykonać skalniak kamienny. Tym zajęli się w piątek panowie: Krystian Machoń, Tomasz Nowak, Jerzy Osieka,Gerard Pander oraz sołtys Jan Kunert.

Wiosenne porządki 2020

Jak co roku wiosną nasze panie i panowie porządkują po zimie naszą miejscowość. Odbywa się to przeważnie w marcu. W tym roku ze wzgledu pandemię i ograniczenie z tym związane było to niemożliwe. Dopiero po złagodzeniu obostrzeń sołtys zorganizował akcję sprzątania naszych zaniedbanych Walec. Najpierw po dwie osoby kilka razy w różnych miejscach spotykały się i porządkowały m.in. plac z walcami, skwer z wagonikiem, skwer z barometrem, skalniak przy cmentarzu. W ostatnich dwóch tygodniach spotkała się część pań z rady sołeckiej wspomagana kobietami z ulicy Urbana i porządkowały teren wokół Kadubka i "trójkąta". W tym tygodniu druga grupa członkiń rady sołeckiej i panie z ulicy Podgórnej porządkowały teren wokół starego cmentarza, przystanku, parking, wjazd na ulicę Słoneczną i skwer przy budynku wielofunkcyjnym.

Rada Sołecka- działalność

 

Wiosenne porządki

We wtorek, 19 marca, waleckie panie zebrały się w centrum wsi, aby dokonać wiosennych porządków. Roboty było co niemiara, gdyż po zimie i ostatnich wichurach nasze skwery były bardzo zanieczyszczone. Do pracy zgłosiło się 15 pań wyposażonychonych w miotły, grabie i kopaczki.

 dscn0063

 

dscn0060_03

 

 

dscn0065

 

dscn0068 

Dzieki tak licznej ekipie udało się doprowadzić do porządku skwer odnowy wsi, teren przy starym cmentarzu, parking przy kościele i skwer na parkingu przy cmentarzu. Na koniec posadzone zostały wiosenne kwiaty.

Józefek w Kamionku

Na zaproszenie rady sołeckije wsi Kamionek 25 osobowa grupa naszych panów udałaa się do tej miejscowości, aby się integrować i bawić. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17 powitaniem gości i uczestników miejscowych. Dokonała tego sołtyska, pani Barbara Komandzik. Głos zabrał też Wójt Gminy Walce, pan Marek Śmiech i sołtys Jan Kunert. Przystąpiono do tradycyjnego wbijania drewnianego pala, który ma poruszyć ziemię, ogrzać i pobudzić do życia.

dscn0029

 

dscn0042 

Każdy z uczestników  dokonał symbolicznego uderzenia. Dalsza część imprezy odbyła się w lokalu "Kasztelanka", gdzie panowie spędzili dalszą część popołudnia i wieczoru.

 dscn0055

Było pyszne jedzenie, piwko, rozmowy, konkursy i zabawy integracyjne. Następny Józefek już za rok w Walcach.

  Pierwsze zebranie nowej rady sołeckiej

dscn0007 

Dnia 26 lutego2019 roku odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranej rady sołeckiej. Najważniejszym punktem zebrania było wybranie zarządu rady. Sołtys powitał wszystkich członków, szczególnie serdecznie tych, którzy w radzie sołeckiej rozpoczynają działalność. Następnie przystąpiono do wyboru władz rady sołeckiej. Przewodniczącym został pan Piotr Sado, zastępcą pani Gabriela Kubis, a sekretarzem pani Magdalena Osieka.Potem sołtys przedstawił zebranym zadania z zakresu funduszu sołeckiego. Jako, że fundusz ten zaopiniowało zebranie wiejskie członkowie rady zaaprobowali zadania do realizacji w roku 2019. Rozmawiano o potrzebie integracji mieszkańców poprzez wycieczki rowerowe, dbałości o porządek we wsi, o wspólnych imprezach z organizacjami działającymi w naszej miejscowości. Z zadań przewidzianych do realizacji w najbliższym czasie omówiono organizację wyjazdu do Kamionka na "Józefka".

 Zebranie wiejskie

1 lutego 2019 roku odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję. W zebraniu uczestniczyło 91 osób. Ustępujący sołtys i rada sołecka złożyli sprawozdanie ze swej działalności. Wójt Gminy Walce, pan Marek Śmiech, podziękował sołtysowi za prace na rzecz naszej "małej ojczyzny", wręczył kwiaty i okolicznościowy dyplom. 

img20190201wa0023 

Następnie przystąpiono do wyboru sołtysa. Jedynym kandydatem był Jan Kunert, który w głosowaniu tajnym zdobył 90 głosów.

Zebrani podawali kandydatury na członków rady sołeckiej. Niestety wiele osób, zwłaszcza mężczyzn odmawiało. Zgodę na kandydowanie zgłosiło 11 osób. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką wsi Walce na lata 2019-2013 w następującym składzie: Magdalena Osieka, Gabriela Kubis, Patrycja Bar, Teresa Wieczorek, Maria Lucke, Sylwia Grzesik, Piotr Sado, Rudolf Białas, Artur Machoń.

Ostatnie zebranie rady sołeckiej

Na tydzień przed wyborami sołtysa i rady sołeckiej odbyło się ostatnie zebranie ustępującej rady sołeckiej. Poświęcone było omówieniu działalności i przygotowaniu sprawozdania na zebranie wiejskie. Sołtys podziękował swoim współpracownikom, mając nadzieję, że będą nadal go wspierać o ile zostanie wybrany na sołtysa. Na koniec wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjecia. Nie ma na nim Magdaleny Osieka, gdyż ze względu na chorobę była nieobecna.

dscn0208 

Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej w Walcach za okres         

              III 2015- I 2019

Rada sołecka i sołtys wsi Walce zostali wybrani na zebraniu wiejskim w lutym 2015 roku. Dziś kończy się nasza kadencja. Pragniemy złożyć sprawozdanie z  działalności w latach 2015- 2018.

W skład rady sołeckiej wchodzili :

Kubis Gabriela

Kern Teresa

Janiczek Danuta

Kołodziejczyk Maria

Osieka Magdalena

Koch Rudolf

Sado Piotr

Chrząszcz Alfred

Suchan Alfred

Sołtys- Kunert Jan

 

Przez całą kadencję rada sołecka realizowała zadania finansowe z zakresu funduszu sołeckiego oraz zadania niematerialne. Spotykaliśmy się na zebraniach, na których były omawiane potrzeby sołectwa i wytyczane zadania do realizacji. Takich spotkań w tej kadencji było 15.

Finanse:

Fundusz sołecki

2015- 26 149,10

2016- 26 425,10

2017- 25 598,80

2018- 30 464,60

Razem: 108 637,60

Ze środków funduszu sołeckiego  w 2015 roku zakupiony został sprzęt do piłki siatkowej na boisko piłki plażowej znajdujące się przy domu kultury. Na Kadubku wykonana została nowa obudowa studni. Wyremontowana została kapliczka na ulicy Podgórnej. Wykonano malowanie wnętrza, położony został tynk ozdobny, pomalowano elementy drewniane. Wypiaskowany został krzyż przed kapliczką. Ze środków funduszu sołeckiego zapłacona została orkiestra na festyn na Kadubku. Zorganizowaliśmy dla wszystkich chętnych wycieczkę do Krzanowic, do parafii w której proboszczem jest ks. Tomasz Gierga. Zwiedziliśmy też Rudy Raciborskie. Ze środków funduszu wyremontowana została droga- odnoga Zamkowej, prowadząca w stronę Malkowic. Było to największe finansowe przedsięwzięcie ze środków funduszu sołeckiego. Wyremontowane zostały dwa pomieszczenia: jedno w domu kultury, drugie w remizie OSP,służącece spotkaniom mieszkańców.

Zostało zorganizowane spotkanie sylwestrowe na Kadubku. Rada sołecka włączyła się w organizację Gminnego Dnia Kobiet. Jak co roku zakupione zostały kwiaty i krzewy na skwery. Dbaliśmy o promocję naszej miejscowości poprzez utrzymywanie strony internetowej, wydanie kalendarza.Mieszkanki Walec dbały o skwery i rabaty. Na dożynki w Rozkochowie przygotowaliśmy koronę i wozy dożynkowe.

    Największym zadaniem realizowanym w 2016 roku było zorganizowanie „Przystanku Antoszka". Zadanie to polegało przygotowaniu podłoża , wyczyszczeniu terenu. Tego podjęli się mieszkańcy Antoszki. Ze środków funduszu wybrukowano teren, zakupiono i zamontowano wiatę, stojak na rowery, kosz, stoły i ławki. Teren zagospodarowali i do dziś dbają o niego mieszkancy Antoszki. Ze środków funduszu wyremontowano pomieszczenie należące wcześniej do DFK Walce. Wygospodarowane zastało pomieszczenie na biuro dla rady sołeckiej. Zakupione zostałyy pierwsze ozdoby bożonarodzeniowe oraz krzesła do świetlicy w domu kultury. Wspólnie z DFK Walce zorganizowaliśmy festyn na Kadubku  oraz „ Józefka". Rada sołecka zorganizowała też parafialne dożynki i festyn dożynkowy na plebanii oraz powitanie Nowego Roku 2017 na Kadubku. Wykonana została korona żniwna  i przygotowane wozy na dożynki w Dobieszowicach. Kolejnym zadaniem był zakup kwiatów i akcesoriów ogrodniczych, utrzymywanie w ładzie i porządku skwerów i kwiatów. Sołectwo uczestniczyło w konkursie gotowania grochówki w Grocholubiu.

W 2017 roku  zakupiono sprzęt dla OSP Walce, ze środków funduszu wyposażono pomieszczenie należące wcześniej do DFK Walce. Zakupiono kolejne oświetlenia bożonarodzeniowe, wykonano skwer upamiętniający kolarzy z „Ziemi Opolskiej", zakupiono urządzenie na plac zabaw, wyremontowano drogę polną. Zorganizowaliśmy wspólnie z DFK Oktoberfest oraz wyjazd na Józefka do Kamienia Śląskego. Jak co roku kupiliśmy sezonowe kwiaty i krzewy, pielęgnowaliśmy tereny zielone. Promowaliśmy miejscowość poprzez utrzymanie strony internetowej i wydanie kalendarza.

Rok 2018 był dla naszego sołectwa szczególny, gdyż nasza wieś organizowała dożynki. Stąd w funduszu sołeckim spora kwota była przeznaczona na ich organizację: zakup materiałów dekoracyjnych, kwiatów, kołacza, strojów dla pań niosących koronę. Skoro mowa o dożynkach to pragnę podziękować wszystkim mieszkancom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do ich organizacji. Za przystrojenie posesji, skwerów, wykonanie bram powitalnych, zbieranie i obieranie zboża, wykonanie korony i ozdób, przystrojenie namiotu, obsługę imprezy, zapewnienie bezpieczeństwa, wreszcie liczny udział wozów dożynkowych(18 wozów, scenki rodzajowe, maszyny) w korowodzie. Każdemu z osobna i wszystkim razem składam jeszcze raz serdeczne podziękowania za tak udane dożynki.W 2018 roku zakupiliśmy profesjonalną fontannę do oczka wodnego na Kdubku. Dzięki sponsorom, firmie" Siltek" pana Adama Klimek oraz B+K udało się zakupić pompę za ponad 5000 zł, a z funduszu przeznaczyliśmy na jej montaż i akcesoria 1500 zł. Zakupione zostały mundury dla OSP Walce oraz kolejne oświetlenia na Boże Narodzenie. Wyremontowana została kapliczka na ulicy Zielonej, przed Malkowicami. Zadania tego podjęli się panowie Bernard Zimnol i Franciszek Torka. Ze środków funduszu sołeckiego zakupiliśmy materiały budowlane. Pan Rudolf Koch wykonał ławeczki znajdujące się przy kapliczkach na ulicy Zielonej. Została też wyremontowana izba tradycji, gdzie zamontowano nowe sufity. Ze środków funduszu sfinansowano sporządzenie dokumentacji na wykonanie kanalizacji ulicy Zamkowej. Rada sołecka włączyła się w organizację diecezjalnych dożynek na Górze św. Anny. Jak zawsze zakupiliśmy kwiaty i całe upalne lato dbaliśmy o pielęgnację i podlewanie. Z tego miejsca sołtys i rada sołecka pragnie podziękować paniom, które przez cały rok dbają o wygląd skwerów, a mianowicie pani Teresie Koszyk, Gerdzie Świecznik, Monice Białas, Gabrieli i Nikoli Kubis, Grażynie Kulpa, Heldze Machoń, Halinie Gierga, Magdalenie Osieka, Gizeli Kunert , Beacie Brandenburg, Patrycji Bar, Gabrieli Schady i panu Bernardowi Mucha z wnukami.

Nie sposób napisać w sprawozdaniu o wszystkich ludziach dobrej woli, którzy pomagali radzie sołeckiej i sołtysowi. Jednak dziękujemy Wójtowi Gminy Walce Bernardowi Kubacie i obecnemu wójtowi,  Markowi Śmiech za pomoc i dopingowanie, dyrektorowi GOK Markowi Śmiech za wszelką pomoc i przychylność, księdzu Józefowi Kobyłka za czytanie naszych ogłoszeń o imprezach i zebraniach oraz udział w nich, zarządowi Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Walcach z panią Danutą Janiczek na czele, zarządowi DFK Walce z panią Manuelą Sado, zarządowi OSP Walce z prezesem Zygfrydem Machoń na czele, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Walce z panią Gizelą Kunert na czele za wspólne inicjatywy i wszelką pomoc. Dziekujemy Związkowi Śląskich Kobiet Wiejskich za promowanie naszej miejscowości na jarmarkach świątecznych i licznych imprezach. Podziękowania składamy też zespołom „Walczanki" i „Heimatmelodie" (niestety już nieistniejącemu) za oprawę muzyczną naszych uroczystości. Dziękujemy Waleckiej Orkiestrze Dętej "Capri" za oprawę muzyczną naszych imprez, dyrektorkom szkoły podstawowej, Gizeli Kunert i Sylwii Glombik oraz dyrektorce przedszkola, Marioli Triebler za pomoc i współpracę w organizacji imprez. Dziękujemy pani Elżbiecie Rinke za wieloletnie przygotowanie korony żniwnej oraz licznej grupie osób przygotowującej wozy dożynkowe. Wszystkim paniom zaangażowanym co roku w pracochłonne przygotowanie zboża potrzebnego do  korony żniwnej, za piękne  korony i ozdoby dożynkowe.

Wszystkim mieszkańcom, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zrealizować ten ogrom pracy, składamy serdeczne podziękowania. Życzymy nowej radzie sołeckiej tak owocnej pracy, jaką wykonała ustępująca rada. Dziękujemy!!