Rada Sołecka - Skład Rady

Skład Rady Sołeckiej sołectwa Walce na lata 2019-2023
          

  • Osieka Magdalena
  • Kubis Gabriela
  • Sado Piotr
  • Wieczorek Teresa
  • Grzesik Sylwia
  • Białas Rudolf
  • Maria Lucke
  • Bar Patrycja
  • Machoń Artur

Sołtys - Kunert Jan

Zebranie wiejskie IX 2020

Zebranie wiejskie odbyło się 18 września 2020 roku. Poświęcone było omówieniu i zmianie funduszu sołeckiego na rok 2020 oraz przeznaczeniu funduszu sołeckiego na 2021 rok. Przy bardzo niskiej frekwencji ( w zebraniu uczestniczyło jedynie 26 mieszkańców) uchwalono przeznaczenie funduszu na kolejny rok.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

przewidzianych do realizacji w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Walce

 Przedsięwzięcie nr 1                                                     

  Promocja i estetyka sołectwa; 10000 zł

Przedsięwzięcie nr 2

Inwestycje i remonty w sołectwie, infrastruktura drogowa; 24353,20 zł

 Przedsięwzięcie nr 3

 Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach poprzez dofinansowanie remontu remizy strażackiej; 5000 zł

Sołtys poinformował zebranych o możliwości ubiegania się o środki na poprawę warunków życia mieszkańców w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Zaproponował, aby te pieniądze w kwocie 5000zł przeznaczyć na II etap budowy chodnika wzdłuż cmentarza, co poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu. Zebrani zaaprobowali ten pomysł. Następnie sołtys przedstawił projekt uchwały nr III/2020 w sprawie zatwierdzenia zadania „Budowa chodnika na ulicy Lipowej ( wzdłuż cmentarza)” w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej - Opolskie 2020-2022. Projekt uchwały został poddany głosowaniu i jednogłośnie przyjęty do realizacji.W dalszej części zebrania mieszkańcy zgłaszali swoje potrzeby. Zgłoszono potrzebę odnowienia pasów na przejściach dla pieszych w całej miejscowości. Należy też starać się o dodatkowe pasy w okolicach budynku wielofunkcyjnego na ulicy Opolskiej ( p. Wilczek). Zgłoszono też potrzebę przedłużenia oświetlenia nocnego w okresie zimowym do godziny 700. Kolejny wniosek dotyczył ustawienia dodatkowego lustra na ulicy Słonecznej. Mieszkańcy zgłaszali potrzebę zobowiązania właścicieli niezamieszkałych posesji do ich uporządkowania. Zgłoszono też potrzebę sprzątania przystanków autobusowych. Sołtys zobowiązał się przekazać wnioski mieszkańców osobom kompetentnym w Urzędzie Gminy Walce.

Nasza reprezentacja w II Turniejów Sołectw podczas Dożynek Gminnych

Przed dożynkami gminnymi, które w tym roku miały bardzo skromny przebieg, odbył się II Turniej Sołectw. W jego ramach odbyły się dwie konkurencje: turniej gigantycznych piłek tzw. Bumber ball oraz konkurs sprawnościowy w ramach którego były następujące kategorie: rzut snopkiem,wbijanie ćwieka, rzut ziemniakami do celu i oddzielanie grochu od fasoli. Nasze sołectwo reprezentował sołtys Jan Kunert oraz Izabela i Mariusz Waloszek, Julia Sado, Błażej Szulc, Tomasz Chrząszcz oraz Franek Nowak. mimo zaciętej walki nasza drużyna zajęła IV miejsce. Nie chodziło jednak o miejsce, ale o dobrą zabawę.

 

Renowacja skwerku przy ulicy Konopnickiej

W piątek, 15 maja, pracowali w czynie społecznym nasi panowie. Ze względu na suszę został zlikwidowany jeden ze skalniaków na ulicy Opolskiej, na "trójkącie". Ponieważ jest to teren bardzo nasłoneczniony, w ostatnich latach posadzone tam rośliny usychały. Postanowiono więc skalniak zlikwidować, a rośliny przesadzić i wykonać skalniak kamienny. Tym zajęli się w piątek panowie: Krystian Machoń, Tomasz Nowak, Jerzy Osieka,Gerard Pander oraz sołtys Jan Kunert.

Wiosenne porządki 2020

Jak co roku wiosną nasze panie i panowie porządkują po zimie naszą miejscowość. Odbywa się to przeważnie w marcu. W tym roku ze wzgledu pandemię i ograniczenie z tym związane było to niemożliwe. Dopiero po złagodzeniu obostrzeń sołtys zorganizował akcję sprzątania naszych zaniedbanych Walec. Najpierw po dwie osoby kilka razy w różnych miejscach spotykały się i porządkowały m.in. plac z walcami, skwer z wagonikiem, skwer z barometrem, skalniak przy cmentarzu. W ostatnich dwóch tygodniach spotkała się część pań z rady sołeckiej wspomagana kobietami z ulicy Urbana i porządkowały teren wokół Kadubka i "trójkąta". W tym tygodniu druga grupa członkiń rady sołeckiej i panie z ulicy Podgórnej porządkowały teren wokół starego cmentarza, przystanku, parking, wjazd na ulicę Słoneczną i skwer przy budynku wielofunkcyjnym.

 

Rada Sołecka- działalność 2019

 

Wiosenne porządki

We wtorek, 19 marca, waleckie panie zebrały się w centrum wsi, aby dokonać wiosennych porządków. Roboty było co niemiara, gdyż po zimie i ostatnich wichurach nasze skwery były bardzo zanieczyszczone. Do pracy zgłosiło się 15 pań wyposażonych w miotły, grabie i kopaczki.

 dscn0063

 

dscn0060_03

 

 

dscn0065

 

dscn0068 

Dzieki tak licznej ekipie udało się doprowadzić do porządku skwer odnowy wsi, teren przy starym cmentarzu, parking przy kościele i skwer na parkingu przy cmentarzu. Na koniec posadzone zostały wiosenne kwiaty.

Józefek w Kamionku

Na zaproszenie rady sołeckije wsi Kamionek 25 osobowa grupa naszych panów udałaa się do tej miejscowości, aby się integrować i bawić. Impreza rozpoczęła się o godzinie 17 powitaniem gości i uczestników miejscowych. Dokonała tego sołtyska, pani Barbara Komandzik. Głos zabrał też Wójt Gminy Walce, pan Marek Śmiech i sołtys Jan Kunert. Przystąpiono do tradycyjnego wbijania drewnianego pala, który ma poruszyć ziemię, ogrzać i pobudzić do życia.

dscn0029