Pierwsza wzmianka o parafii w Walcach pochodzi z 1330 roku. W dokumencie, w którym opat klasztoru w Czarnowąsach sprzedaje czynsz w Oławie opatowi klasztoru św.Wincentego we Wrocławiu. Świadkami sporządzenia tego dokumentu byli między  innymi Tilko proboszcz w Brożcu,Paul proboszcz w Walcach i Arnold proboszcz w    Rozkochowie. W tym roku Walce przypisane jest do archiprezbitariatu Głogówek. W następnym dokumencie z 1335 roku dziesięcina dla wsi Walce przypisana jest po połowie klasztorowi norbertanek w Czarnowąsach i diecezji wrocławskiej.Wzmianka na temat podatku tzw. świętopierze pochodzi z 1447  roku. Dotyczy ona parafii w archidiakonacie opolskim. Parafia zapisana jako Walecz  zobowiązana została do uiszczenia podatku w wysokości 6,5 grosza w pojedynczych pfeningach.podatek ten odprowadzony był do Rzymu. W czasie wojny trzydziestoletniej w 1632 roku wojska szwedzkie wtargnęły do Walec. Ówczesny proboszcz walecki został męczony i zasztyletowany.W dokumencie archibrezbitariatu głogówieckiego z11679 roku przedstawiona jest parafia Walce, z którego wynika, że w jej skład wchodziły jeszcze wsie Grocholub i Zabierzów. Proboszczem w tym czasie był Johannes Hajek pochodzący z Gliwic, który nauki humanistyczne ukończył w Poznaniu, a filozofię i teologię w Pradze. Wśród ówczesnych parafian czterech było luteranami,pozostali byli katolikami.

 W Codex Diplomaticus Silesiae, tom XXXIII, z 1928 roku autor Erich Graber na str. 22 wymienia dokumenty, które znajdowały się na plebani. Większość tych dokumentów zachowała się do dzisiaj w bardzo dobrym stanie. Część z nich pisana w języku łacińskim, większość jednak w języku niemieckim. Dokumenty te informują o problemach wynikających przy rozbudowie drewnianego kościoła w 1815 roku. W tym czasie kościół o konstrukcji drewnianej wymaga natychmiastowego remontu. Proboszcz ówczesny Jakob Strohal podjął się remontu i rozbudowy kościoła. Panem zamku w Walcach był wtedy Franz von Kochtzitzky, natomiast sołtysami w Walcach byli wtedy Jakob Kipka i Jakob Stoklosa, zaś w Grocholubiu Michel Fuchs. Drewniany kościół znajdował się na obecnym starym przykościelnym cmentarzu. Pod koniec XIX wieku stan techniczny kościoła był fatalny i ksiądz Rudolf Banner podjął się budowy nowego kościoła. Rozpoczęcie budowy nastąpiło 01.07.1894 roku przez biskupa Hermana z Wrocławia.Kościół planowany był na  500 miejsc siedzących i 1000 stojących. Budowa kościoła znana była w Niemczech. Oferty na budowę ołtarza głównego złożyły firmy z Głubczyc i Monachium. Oferta z Monachium kilkakrotnie została odrzucona, w końcu jednak przyjęta i wykonany został w Monachium, a następnie przetransportowany koleją na stację w Twardawie. Stamtąd specjalną platformą przewieziony do kościoła. W księgach znajdują się protokoły powizytacyjne parafii, jak również zapisy o zdarzeniach w parafii.  W roku 1937 proboszczem w Walcach, był Josef Knopp. Wyremontował on walecki kościół, wstawił okna z kolorowymi motywami św. Teresy, św.Agnieszki,św.Margarity i św. Doroty.  

W kościele były bardzo duże dzwony, które w roku 1942 zostały przetransportowane pociągiem do Niemiec do Kolonii. Dzwony te miały swoje imiona"Leo" (papież Leo), "Georg" (kardynał Georg Knopp) i "Rudolf" (kanonikus Rudolf Banner). Po śmierci budowniczego kościoła proboszczem został w1911roku Johannes Knopp, który pełnił tę funkcję do 1942 roku,a potem pochodzący z Rozkochowa ks.radca Josef Cichoń. Posługę kapłańską pełnił do 1976 roku. Kolejnymi pproboszczami w parafii byli: ks. Hubert Nalewaja, ks. radca Helmut Komander oraz ks. doktor Józef Kobyłka. Od sierpnia 2019 roku funkcję proboszcza pełni ks. Waldemar Klose.

Pod koniec drugiej wojny światowej wieża i dach kościoła zostały uszkodzone przez pociski artleryjskie , północna strona wieży została wyłamana, dach i więźba uszkodzone. Szkody w roku 1945 tylko prowizorycznie usunięte, w następnych latach  wieżę gruntownie wyremontowano. Belki więźby wymienione i dach, co do pokrycia całkiem  przełożony. W roku 1963 przybudowano drugą zachrystię . Kościół posiada trzy dzwony (Walenty,Maria, Paweł). Od roku 1964 do tej pory przeprowadzono wiele remontów np. malowanie kościoła, naprawianie zegara, wymiana dachu, remont nagłośnienia, oświetlenie nocne. W latach 2013-2019 odnowiono elewację zewnętrzną kościoła, wykonano nowe schody i podjazd dla niepełnosprawnych przed wejściem,wyremontowano ołtarze boczne,wyremontowano i zmieniono pokrycie wieży kościoła,wyremontowano tarcze zegarowe, wymalowano świątynię wewnątrz, poddano renowacji stacje drogi krzyżowej oraz podłogi i sklepienie chóru,poręcze na schodach prowadzących na chór, a także drzwi główne i boczne.Zostało też wyremontowane ogrzewanie naszego kościoła, został wymieniony piec i wyremontowana kotłownia.Ogrom tych prac był możliwy dzięki niezwykłej hojności naszych parafian, tych z kraju , jak i z zagranicy. Korzystaliśmy też z dofinansowań z Gminy Walce i Stowarzyszenia Kraina Góry Świętej Anny. W roku 2019 wyremontowany został ołtarz główny.W 2021 na miejsce wróciła ambona po renowacji.Renowacji został poddany jeden konfesjonał oraz mała chrzcielnica.W kolejnym roku wyremontowany został płot przy plebanii oraz odcinek prowadzący do groty.Na cmentarzu postawiony został nowy krzyż. Wielką inwestycją było wyremontowanie ogrodzenia wokół kościoła. Prace trwały kilka miesięcy 2023 roku i były bardzo kosztowne.

Na starym cmentarzu znajduje się duży kamienny krzyż zabytkowy, który dawniej stał u wejścia poprzedniego kościoła oraz zabytkowy pomnik św. Jana Nepomucena z piaskowca(pochodzi z XVII wieku). Dla upamiętnienia setnej rocznicy Objawienia N.M.P. w Lourdes wybudowano w latach 1957 - 1958 na starym cmentarzu grotę z ołtarzem i figurami Chrystusa Pana, Matki Niepokalanej i św. Bernadety.

 

CHRZTY, ŚLUBY I POGRZEBY W OSTATNICH 110 LATACH - STATYSTYKA

LATA

           CHRZTY LICZBA                                                           

ŚLUBY LICZBA POGRZEBY LICZBA
1900 84 22 49
1910 97 19 37
1920 67 38 57
1930 89 26 37
1940 76 23 35
1950 36 17 23
1960 74 20 28
1970 46 15 24
1980 48 26 27
1990 35 13 21
2000 18 13 17
2010 26 17 32
2020      W NASZEJ PARAFII DZIAŁAJĄ:

  • Róże różańcowe ( 15 żeńskich i 3 męskie, 1 mieszana)
  • Grupa modlitewna
  • Szkolne Kółko Różańcowe
  • Bractwo Świętego Józefa