Informacja dla Parafian

Wpłat na remont naszej świątyni można dokonać na konto Rady Duszpastersko-Parafialnej, które mamy założone w Banku Spółdzielczym w Walcach pod numerem:

60 8884 1014 2002 0219 9999 0001

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto jako darowiznę na cele kultu religijnego, którą można sobie odliczyć w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Dla naszych parafian mieszkających za granicą podajemy numer konta:

Nr IBAN:     PL 30 8884 0004 2002 0219 9999 0014

Nr SWIFT: POLUPLPR

                                                  OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Głos świętego Walentego 

 

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.06.2024.

            Kolekta na remont chodnika (PRDiE).

730       Za ++ męża, syna i synową, rodzeństwo, rodziców Nickiel, Lyko, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące (j. pol.).

900       Za ++ ojca Jana, teściów Ernesta i Hildegardę Olbrych, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030    1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu Gabrieli i Krystiana.

            2. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Anioła Stróża, w intencji rocznego dziecka Marleny Anny Badzin oraz za ++ Krystynę Sobocik w 10 rocznicę śmierci, dziadka Wilhelma Sobocik, ojca Bertholda Gebauer oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Poniedziałek 24.06.2024. Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

1800    W intencji Parafian.

Wtorek 25.06.2024.

1800    Za ++ Elżbietę i Piusa Post, Jadwigę i Jana Dziadek, pokrewieństwo, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 26.06.2024.

1800    Intencja wolna.

Czwartek 27.06.2024.

1800    Za ++ Bernharda Jaschik, rodziców Jaschik – Lampart, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 28.06.2024. św. Ireneusza

700       Intencja wolna.

800       Odwiedziny chorych Walce.

1500    Koronka do Bożego Miłosierdzia.

1800    Za ++ Hildegardę i Joachima Kipka, rodzeństwo i dziadków obu stron, Łucję Bonk, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 29.06.2024.  Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

            Kolekta na Stolicę Apostolską.

800       Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Anioła Stróża, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Natalii z okazji urodzin.

1500    Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Anioła Stróża, w intencji rocznego dziecka Michaliny Lücke, w intencji rodziców i chrzestnych.

1730    Za ++ Józefa Mainka, syna Marka, brata Engelberta, siostrę Urszulę, szwagra Gintra, rodziców i teściów oraz ++ z rodzin Mainka i Suchan.

 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.06.2024.

            Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.

730       Za ++ z rodzin Czernek – Pekar, kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

900       1. Za ++ rodziców Annę i Wilhelma Freier, Elżbietę i Helmuta Golombek, brata Krystiana i dusze w czyśćcu cierpiące.

            2. Za ++ ojca Ernesta Siwon w rocznicę śmierci, dziadków obu stron, pokrewieństwo, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030    1. Za ++ rodziców Różę i Ericha Bar, Anielę i Augusta Ledwoch, ich syna Norberta, dziadków obu stron, całe pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Damiana z okazji 40 urodzin.

 

 

STATYSTYKA PARAFIALNA – ROK 2023

 

1. CHRZTY: 23 (32 w 2022 r.)

Dziewczynek 14

Chłopców 9

 

2. I KOMUNIA ŚW.:

22 dzieci (28 w 2022 r.)

 

3. BIERZMOWANIE:

30 młodzieży (40 w 2022 r.)

 

4. ŚLUBY: 7 (8 w 2022 r.)

 

5. POGRZEBY: 31 (22 w 2023r.)

Kobiet 18

Mężczyzn 13

Są to: Dorota Fleischer, Maria Wybraniec, Erna Glombik, Jadwiga Stokłosa, Maria Kollek-Glombik, Helena Kapolka, Krystyna Wieczorek, Elżbieta Słota, Marek Mainka, Krystyna Szatan, Horst Kosubek, Maria Linek, Monika Polok, Ingeborga Glombik, Eryk Maicher, Monika Suchan, Walter Gach, Henryk Kałuża, Hubert Jasik, Piotr Furman, Krystyna Mainka, Helene Dreszer, Michał Dziadek, Małgorzata Macha, Tadeusz Lisik, Mariusz Wieczorek, Krystyna Glombik, Dorothea Leś, Augustyn Gajda, Walter Neuman, Ditmar Gabor:

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”

 

6. Rozdzielonych Komunii św.: 50.381

 

Parafia Rzymsko-Katolicka

Walce ulica Opolska 61
47-344 Walce
Nr tel: +48 (77) 466 01 17

kom.502 544 768
parafiawalce@gmail.com