Informacja dla Parafian

Wpłat na remont naszej świątyni można dokonać na konto Rady Duszpastersko-Parafialnej, które mamy założone w Banku Spółdzielczym w Walcach pod numerem:

60 8884 1014 2002 0219 9999 0001

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto jako darowiznę na cele kultu religijnego, którą można sobie odliczyć w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Dla naszych parafian mieszkających za granicą podajemy numer konta:

Nr IBAN:     PL 30 8884 0004 2002 0219 9999 0014

Nr SWIFT: POLUPLPR

                                                      OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. 25.02.2024 r. – II Niedziela Wielkiego Postu; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii; o g. 14.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
  2. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca; odwiedziny chorych w piątek od g. 9.00 Walce, Zabierzów i Grocholub.
  3. W I piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu: rozpoczęcie po rannej Mszy, a zakończenie o g. 17.00; o g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia; od g. 17.00 spowiedź dla dzieci i młodzieży; o g. 17.15 Droga Krzyżowa dla dorosłych; o g. 18.00 Msza szkolna dla dzieci, młodzieży i rodziców; po Mszy Droga Krzyżowa dla dzieci.
  4. W I sobotę o g. 7.30 Godzinki; wieczorna, niedzielna Msza o g. 17.00, a nie o 17.30!
  5. 03.03.2024 r. – III Niedziela Wielkiego Postu; o g. 14.30 Gorzkie Żale: będzie to inscenizacja Męki Pańskiej „Gdy na krzyżu konał Pan” w wykonaniu pań z PZ Caritas; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.
  6. Informuję, że sakrament bierzmowania w tym roku będzie udzielany naszej młodzieży dnia 30 kwietnia, tj. wtorek (godzina i miejsce jeszcze nieznane).
  7. Są jeszcze wolne intencje na najbliższy czas, jak i w ciągu całego roku; zachęcam do zamawiania Mszy (kancelaria czynna po każdej Mszy św. oprócz niedziel i świąt).
  8. Bardzo proszę o utrzymanie porządku na cmentarzu: chodzi głównie o znicze, by je zabierać do domu lub wyrzucać na śmietnik cmentarny, ale nie obok śmietnika!!!

     

Głos świętego Walentego 

    II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.02.2024.

                Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.

730       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Alfreda z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

900       1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 urodzin.

            2. Za ++ rodziców Gertrudę i Alojzego Szady oraz pokrewieństwo Szady i Gołąbek.

1030     1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Fabiana Jana Neuman oraz w intencji rodziców, chrzestnych i dziadków.

            2. Za ++ męża i ojca Romualda Szczepanek, jego rodziców Annę i Alberta, matkę chrzestną Małgorzatę, ++ z rodzin Szczepanek, Saam i Kilian.

1430           Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

Poniedziałek 26.02.2024.

1800     Za ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo Wieczorek i Zastawny oraz kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 27.02.2024.

1800     Za dusze w czyśćcu cierpiące i powierzone intencje ofiarodawców (skarbonka).

Środa 28.02.2024.

1800     Za ++ rodziców Jadwigę i Rudolfa Stoklossa, Elżbietę i Gintra Malejka, pokrewieństwo, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 29.02.2024.

1800     Intencja wolna.

Piątek 01.03.2024. I piątek miesiąca; Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

700       W intencji Parafian; po Mszy rozpoczęcie adoracji; zakończenie o g. 17.00.

900       Odwiedziny chorych: Walce, Zabierzów i Grocholub.

1500           Koronka do Bożego Miłosierdzia.

1700           Spowiedź dla dzieci i młodzieży.

1715     Droga Krzyżowa dla dorosłych.

1800     Msza św. szkolna: O dar nieba dla Norberta Szwarcer, jego rodziców Jana i Annę, siostry Gizelę i             Urszulę, teściów Kazimierza i Genowefę oraz ++ z rodzin Szwarcer, Nowakowski oraz dusze w   czyśćcu cierpiące; po Mszy Droga Krzyżowa dla dzieci.

Sobota 02.03.2024. I sobota miesiąca.

730       Godzinki.

800   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Jana z okazji 70 urodzin oraz o błogosławieństwo Boże i zdrowie w całej rodzinie.

1700 Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha św. z okazji 18 urodzin Tobiasza.

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 03.03.2024.

            Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.

730          W intencji Parafian. (j. niem.).

900          1. Za ++ syna Piotra Kapolka, rodziców Erikę i Józefa Kapolka, ojca Aleksandra Gach, brata Jana, pokrewieństwo Kapolka i Gach oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

                2. Za + Elżbietę Słota w 1 rocznicę śmierci.

1030        1. Za ++ Elfrydę i Wilhelma Wesolly, rodziców Wesolly, Lazar, ++ z pokrewieństwa z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące.

                2. Za + Marka Mainka w 1 rocznicę śmierci.

              3. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Anioła Stróża, w intencji rocznego dziecka Barbary Marii Machura oraz z okazji 50 urodzin Jolanty.

1430      Gorzkie Żale – Inscenizacja Męki Pańskiej „Gdy na krzyżu konał Pan” w wykonaniu PZ Caritas.

   Poniedziałek 04.03.2024. Święto św. Kazimierza, Królewicza.

0700     Intencja wolna.

Wtorek 05.03.2024.

1800     Za ++ ojca Horsta Kosubek w 1. rocznicę śmierci, mamę Elżbietę, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 06.03.2024.

1800       Za dusze w czyśćcu cierpiące i powierzone intencje ofiarodawców (skarbonka).

Czwartek 07.03.2024. I czwartek miesiąca.

1700     Godzina Święta.

1800     Intencja wolna.

Piątek 08.03.2024.

700       Intencja wolna.

1500     Koronka do Bożego Miłosierdzia.

 16 15   Droga Krzyżowa dla dorosłych.

1700     Msza św. szkolna:

            W intencji Kobiet naszej parafii z okazji Dnia Kobiet.

            Po Mszy Droga Krzyżowa dla dzieci. Potem spotkanie z kl. VII SP.

Sobota 09.03.2024.

800     Za ++ ojca Alojzego Klose w 9 rocznicę śmierci, mamę Danutę oraz ++ z rodziny i pokrewieństwa.

1730     1. Za ++ Angelę Strunk, dziadków Marię i Roberta, rodziców Wiesiołek i braci, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

           2. Za ++ Helmuta Sznajder, jego rodziców, szwagierkę Helgę, szwagra Waltra oraz ++ Leo Kruppa, jego rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 10.03.2024.

            Kolekta na remont chodnika (PRDiE).

730       W intencji Parafian.

900       Za + Krystynę Szatan w 1 rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwo.

1030     1. Za ++ Manfreda Janiczek, rodziców obu stron, rodzeństwo, pokrewieństwo, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

          2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji rodziny Gramala.

1430           Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

 

 

 

STATYSTYKA PARAFIALNA – ROK 2023

1. CHRZTY: 23 (32 w 2022 r.)

Dziewczynek 14

Chłopców 9

 

2. I KOMUNIA ŚW.:

22 dzieci (28 w 2022 r.)

 

3. BIERZMOWANIE:

30 młodzieży (40 w 2022 r.)

 

4. ŚLUBY: 7 (8 w 2022 r.)

 

5. POGRZEBY: 31 (22 w 2023r.)

Kobiet 18

Mężczyzn 13

Są to: Dorota Fleischer, Maria Wybraniec, Erna Glombik, Jadwiga Stokłosa, Maria Kollek-Glombik, Helena Kapolka, Krystyna Wieczorek, Elżbieta Słota, Marek Mainka, Krystyna Szatan, Horst Kosubek, Maria Linek, Monika Polok, Ingeborga Glombik, Eryk Maicher, Monika Suchan, Walter Gach, Henryk Kałuża, Hubert Jasik, Piotr Furman, Krystyna Mainka, Helene Dreszer, Michał Dziadek, Małgorzata Macha, Tadeusz Lisik, Mariusz Wieczorek, Krystyna Glombik, Dorothea Leś, Augustyn Gajda, Walter Neuman, Ditmar Gabor:

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”

 

6. Rozdzielonych Komunii św.: 50.381

 

Parafia Rzymsko-Katolicka

Walce ulica Opolska 61
47-344 Walce
Nr tel: +48 (77) 466 01 17

kom.502 544 768
parafiawalce@gmail.com