Zespół Folklorystyczny "Walczanki"- historia zespołu

Zespół „Walczanki” powstał w 1975 roku. Początkowo był to zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich Walce, który narodził się z pomysłu nauczycielki pani Marii Nadolskiej. Jego pierwszą kierowniczką była Elżbieta Kozubek. Patronowała mu Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Walcach, która ufundowała zespołowi stroje ludowe uszyte na wzór dawnych, noszonych przez kobiety na naszym terenie. Pierwszym nauczycielem śpiewu był znakomity muzykolog, wybitny znawca śląskiego folkloru, śp. Dr Piotr Świerc z Gogolina.

Od 1983 roku przez kilka lat „Walczankami” opiekowała się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Walcach. Od tego czasu kierownikiem zespołu została pani Maria Żmija- Glombik, która prowadzi zespół po dziś dzień. Zespół był i nadal jest prawdziwą ozdobą wiejskich, gminnych, wojewódzkich, a nawet krajowych dożynek.

Z biegiem lat skład zespołu się zmieniał. Odchodziły starsze panie, wstępowały młode dziewczyny, a do programu wprowadzono układy taneczne. W tym czasie „Walczanki” stały się bardzo popularne. Występowały w kilku bardzo znaczących dla naszego województwa spotkaniach i imprezach jak

  • Święto Kwiatów w Otmuchowie
  • Święto Spółdzielczości w Opolu
  • Wiosna Głubczycka
  • Dni Niemodlina
  • Bank Miast Głogówek-Puck z transmisją telewizyjną
  • Spotkanie z członkami Centralnej Komisji Historycznej z Warszawy
  • Spotkanie z polonią „Zgoda” z RFN
  • Otwarcie Sali Beethovena w Muzeum w Głogówku
  • Reprezentowanie Opolszczyzny w „Śląskim Śpiewaniu” w Chorzowie

W 1990 roku zespołem zaopiekował się Gminny Ośrodek Kultury w Walcach. „Walczanki” otrzymały nowe wianki i czepce.

W 15- tą rocznicę powstania zespół otrzymał odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie” za działalność artystyczną i krzewienie kultury ludowej. Zespół folklorystyczny „Walczanki” w swej karierze zdobył bardzo wiele znaczących nagród, pucharów ,wyróżnień i dyplomów biorąc udział w przeglądach, konkursach. Najbardziej znamienitą nagrodę zdobyły „Walczanki” występując na „Opolskich Wiatrakach” gdzie w 1996 roku zdobyły I miejsce, a w 1998 roku II miejsce w województwie opolskim.

Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej „Walczanki” obchodziły bardzo uroczyście. Przybyły prawie wszystkie członkinie , około 70 osób. Było dużo gratulacji i kwiatów od władz i instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zaprzyjaźnionych zespołów.

W 1999 roku zespó łwystąpił gościnnie w I programie TVP w Warszawie, a w roku 2000 na zaproszenie TVP wystąpił w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

W okresie 30 lat przez zespół przewinęło się przeszło 80 osób, a jego skład wahał się od 15 do 20 osób. W tym czasie członkinie poznały ponad 150 śląskich pieśni ludowych, biesiadnych i obrzędowych. Mają one za sobą przeszło 200 koncertów w różnych regionach naszego województwa, kraju i za granicą.

Od wielu lat biorą udział w Festiwalach Chórow i Zespołów Śpiewaczych Mniejszości Niemieckiej w Walcach.

W 2015 roku zespół uroczyście obchodził  40-to lecie swojej działalności. Przybyli goście z województwa, powiatu i naszej gminy.

„Walczanki” uświetniają po dziś dzień imprezy i uroczystości jakie odbywają się w naszej miejscowości i gminie.

 

Zespół "Walczanki" obchodził swoje 40 - te urodziny. Wielka uroczystość z tej okazji odbyła się w niedzielę 30 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach.

Imprezę rozpoczął dyrektor GOK, pan Marek Śmiech, który powitał przybyłych gości: posła na sejm RP pana Ryszarda Gallę z małżonką, pana Bernarda Kubatę, wójta gminy Walce, przewodniczącego rady gminy Walce, pana Józefa Nossola z małżonką, panią Ilonę Wyciślok, sekretarza gminy Walce, panią Sabinę Gorzkullę-Kocot, wicestarostę powiatu krapkowickiego, pana Jana Kunerta, sołtysa gminy Walce wraz z małżonką. Powitał także obecne na sali zespoły naszej gminy, czyli chór z Brożca, "Walckie Seniorki", "Heimatmelodie" oraz "Dobieszowiczanki". Następnie Jubilatki wykonały kilka swoich utworów.
 
Potem nadszedł czas na składanie gratulacji i życzeń. Zaproszeni goście dziękowali zespołowi i życzyli dalszych sukcesów. Po złożeniu życzeń goście wraz z zespołem "Walczanki" ustawili się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Następnie na scenie pojawiały się kolejno obecne na sali zespoły.
 
Na koniec jeszcze raz wystąpiły "Walczanki". Pomiędzy występami poszczególnych zespołów można było obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii zespołu oraz zgromadzone przez lata nagrody i dyplomy. Kierowniczka zespołu, pani Maria Żmija-Glombik podziękowała wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości i zaprosiła na poczęstunek.