Zaproszenie na zebranie wiejskie

Dodane: 11.02.2020

Zapraszamy mieszkańców wsi Walce na zebranie wiejskie w dniu17.02.2020 (poniedziałek), które poświęcone będzie omówieniu działalności sołtysa i rady sołeckiej za poprzedni rok. Spotkanie odbędzie się w sali domu kultury o godz.1800.

Sołtys i Rada Sołecka Wsi Walce