Informacja dla Parafian

Wpłat na remont naszej świątyni można dokonać na konto Rady Duszpastersko-Parafialnej, które mamy założone w Banku Spółdzielczym w Walcach pod numerem:

60 8884 1014 2002 0219 9999 0001

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto jako darowiznę na cele kultu religijnego, którą można sobie odliczyć w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Dla naszych parafian mieszkających za granicą podajemy numer konta:

Nr IBAN:     PL 30 8884 0004 2002 0219 9999 0014

Nr SWIFT: POLUPLPR

 

 

                                                      OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. 26.11.2023 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii; o g. 14.30 różaniec za zmarłych.
  2. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca; odwiedziny chorych będą przed Świętami.
  3. W I piątek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu (rozpoczęcie po rannej Mszy św., zakończenie przed wieczorną Mszą); o g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia; o g. 18.00 Msza szkolna: zapraszamy nasze dzieci, młodzież i rodziców; dzieci, które mają październikowe kalendarze różańcowe niech je przyniosą na Mszę (będą nagrody); po Mszy spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów na plebanii z okazji wsp. św. Tarsycjusza, patrona LSO.
  4. W I sobotę o g. 7.30 śpiew Godzinek.
  5. 03.12.2023 r. – I Niedziela Adwentu; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii; o g. 14.30 nabożeństwo adwentowe z poświeceniem lamp, wieńców adwentowych.  
  6. Rozpoczynamy zapisywanie intencji Mszalnych na przyszły 2024 rok: poniedziałek i środa od g. 9.00 do 12.00, wtorek od g. 9.30 do 12.00; w pierwszej kolejności jubileusze, ważne uroczystości i urodziny, a także na pierwsze miesiące przyszłego roku.
  7. Kto chciałby ofiarować choinki do kościoła to proszę o kontakt ze mną bądź z p. Piotrem Pelką.

Głos świętego Walentego 

 

NIEDZIELA 26.11.2023 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA.

                        Kolekta na bieżące potrzeby parafii

730          1. Za ++ męża Norberta Kulpok, jego matkę Gertrudę, rodziców Annę i Józefa Ociepka oraz dusze w czyśćcu cierpiące (j. niem.).

                2. Za ++ Hildegardę Neuman, brata Józefa, siostry Marię i Edeltraudę, ich rodziców Neuman, Mleczko.

900          1. Za ++ rodziców Katarzynę i Jerzego Sarnes, ich córki, zięciów, rodziców i rodzeństwo oraz dusze w cz.c.

                2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Huberta Stoklossa z okazji 75 rocznicy urodzin.

1030        1. Za ++ rodziców Matyldę i Norberta Mucha, brata Grzegorza, Marię i Jerzego Nosol oraz ++ z pokrewieństwa Mucha, Stein i Nosol.

                2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 60 urodzin Jerzego Baron oraz za ++ żonę Irenę, ojca Engelberta, teścia Henryka oraz ++ z rodzin Baron i Glombik.

1430        Różaniec za zmarłych.

Poniedziałek 27.11.2023.

1800        W intencji członków Koła Emerytów w Walcach o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących i o dar życie wiecznego w Domu Ojca dla zmarłych.

Wtorek 28.11.2023.

1800        Za ++ rodziców Marię i Henryka Nadolskich, teściów Henrykę i Władysława Żak, dziadków obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 29.11.2023.

1800        Za ++ Teresę Gajda, rodziców Gajda – Stokłosa, oraz za ++ z rodzin Gajda, Stokłosa, Jenek i Migot.

Czwartek 30.11.2023 – Święto św. Andrzeja, Apostoła.

1800        Za ++ Joachima Kołodziejczyk w 2 rocznicę śmierci, rodziców, teściów, dziadków i pokrewieństwo oraz za ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 01.12.2023.

700          W intencji Parafian.

                Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

1500        Koronka do Bożego Miłosierdzia.

1800        Msza św. szkolna.

          Za ++ rodziców Elfrydę i Alberta Dreszer, ich rodzeństwo, rodziców, Marię Pyrkacz oraz ++ z pokrewieństwa Pulst - Dreszer.

Po mszy św. spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów na plebanii z okazji św. Tarsycjusza, patrona.

Sobota 02.12.2023.

730               Godzinki.

800          Za ++ Zygfryda Deutsch, rodziców obu stron, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1730        1. Za ++ Ryszarda Baar, rodziców obu stron i rodzeństwo.

2. Za ++ rodziców Martę i Waltra Grela oraz dziadków.

NIEDZIELA 03.12.2023 – I Niedziela Adwentu

                Kolekta bieżące potrzeby naszej parafii.

730          1. Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Hytrek, pokrewieństwo oraz ++ siostry zakonne.

                2. Za ++ Franciszka Zimnol w dniu urodzin, rodziców Zimnol, Cielanga, pokrewieństwo obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

900          1. Za ++ Gizelę Tomala w 1 rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Bitman, Tomala, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030        1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Gizeli Kunert z okazji urodzin oraz o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

                W czasie Mszy chrzest: Antoni Franciszek Mikołajczyk.

1430        Nabożeństwo adwentowe.

 

STATYSTYKA PARAFIALNA – ROK 2022

 

1. CHRZTY: 32 (24 w 2021 r.)

Dziewczynek 13

Chłopców 19

    2. I KOMUNIA ŚW.:

                                                                                                                                   28 dzieci (24 w 2021 r.)

3. BIERZMOWANIE:

40 młodzieży (35 w 2021 r.)

4. ŚLUBY: 8 (9 w 2021 r.)

     5. POGRZEBY: 22 (34 w 2021 r.)

Kobiet 10

Mężczyzn 12

Są to: Józef Wilczek, Aniela Cielanga, Bernadeta Tomanek, Bronisław Czernek, Elfryda Wesolly, Ginter Naidera, Magdalena Król, Franciszek Glombik, Norbert Kałuża, Małgorzata Pilich, Maria Kapolka, Antoni Badura, ks. Tadeusz Lewicki, Beata Cielanga, Ryszard Musioł, Alfred Maicher, Jan Pisarski, Gizela Tomala, Jerzy Nosol, Elisabeth Larisch, Edeltrauda Machura, Andrzej Korga:

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”

6. Rozdzielonych Komunii św.: 51.011

 

Parafia Rzymsko-Katolicka

Walce ulica Opolska 61
47-344 Walce
Nr tel: +48 (77) 466 01 17

kom.502 544 768
parafiawalce@gmail.com