Informacja dla Parafian

Wpłat na remont naszej świątyni można dokonać na konto Rady Duszpastersko-Parafialnej, które mamy założone w Banku Spółdzielczym w Walcach pod numerem:

60 8884 1014 2002 0219 9999 0001

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto jako darowiznę na cele kultu religijnego, którą można sobie odliczyć w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Dla naszych parafian mieszkających za granicą podajemy numer konta:

Nr IBAN:     PL 30 8884 0004 2002 0219 9999 0014

Nr SWIFT: POLUPLPR

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. 28.02.2021 r. – II Niedziela Wielkiego Postu; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii oraz zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy „Ad Gentes”; po Mszy o g. 14.30 nabożeństwo Gorzkich Żali (ok. 15.20).
  2. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
  3. W I czwartek o g. 17.00 Godzina Święta.
  4. W I piątek o g. 17.15 Droga Krzyżowa (można składać wypominki za zmarłych); o g. 18.00 Msza szkolna.
  5. W I sobotę o g. 7.30 Godzinki o Niep. Poczęciu NMP; od g. 9.30 odwiedziny chorych (wg listy).
  6. 07.03.2021 r. – III Niedziela Wielkiego Postu; kolekta na Seminarium i instytucje diecezjalne; po Mszy o g. 14.30 nabożeństwo Gorzkich Żali (ok. 15.20).

                                         Głos świętego Walentego

NIEDZIELA 28 LUTEGO 2021 – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

            Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.

            Zbiórka do puszek na Misyjne Dzieło Pomocy ”Ad Gentes”

730       W intencji Parafian.

900          1. Za zmarłego brata Krzysztofa Przepióra w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Zygmunta i Janinę Przepióra w 3 rocznice śmierci oraz ++ z pokrewieństwa Janiszyn, Przepióra.

            2. Za zmarłego Klaudiusza Lubczyk w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców Annę i Alojzego, Ernesta i  Elżbietę Krupa, ++ z rodziny Szczoda i pokrewieństwo.

1030       1. Za zmarłą Krystynę Czernek, ++ Zofię i Piusa Czernek, ++ Annę i Franciszka Pawlik, wszystkich  zmarłych z pokrewieństwa Czernek, Pawlik i Dziadzia, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

            2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i św. Walentego z    podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej  dla całej rodziny.

1430       Za + Księdza Proboszcza Józefa Kobyłkę, ++ kapłanów i siostry zakonne. Po Mszy św. Gorzkie Żale

Poniedziałek: 01.03.2021

700         Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w intencji Rafała w dniu 30 urodzin.

Wtorek: 02.03.2021

1800      Za zmarłych Gertrudę i i Teofila Cielanga, ++ ich rodziców, rodzeństwo, dziadków, + Franciszka Zimnol, jego rodziców, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa: 03.03.2021

1800       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i  zdrowie w intencji Gabriela w dniu 30 urodzin.

Czwartek: 04.03.2021 – ŚWIĘTO, ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA. - Pierwszy czwartek miesiąca.

1700      Godzina Święta. Modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne oraz misyjne.

1800      Za zmarłego Stanisława Wypychowskiego (od rodzin Glombik, Osieka, Strykowski i Krzyżanowski).

Piątek: 05.03.2021 – Pierwszy piątek miesiąca.

700          Ze skrzynki ofiar za dusze w czyśćcu cierpiące oraz powierzone intencje ofiarodawców.

1715       Droga Krzyżowa.

1800       Za zmarłych rodziców Marię i Otto Czaja, ++ Małgorzatę i Stanisława Winkler, ++ dziadków z obu stron, ++  kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.          Msza św. szkolna.

Sobota: 06.03.2021 – Pierwsza sobota miesiąca.

730          Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

800          Za zmarłych rodziców Jadwigę i Edwarda Baar, + Jana Szulc i dusze w czyśćcu cierpiące.

930          Odwiedziny chorych.

1730       Intencja wolna.

NIEDZIELA 07 MARCA 2021 – III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU.

            Kolekta na Seminarium i instytucje diecezjalne.

730       W intencji Parafian. (Für die Pfarrgemeinde).

900          Za zmarłego syna Piotra Kapolka, ojca Aleksandra Gach, ++ rodziców Erikę i Józefa Kapolka, + z pokrewieństwa Kapolka, Gach i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030     Za zmarłą Gertrudę i Oswalda Morawiec, ++ Józefę i Tadeusza Kołcz, ++ z pokrewieństwa z obu  stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

1430       Intencja wolna. Po Mszy św. Gorzkie Żale.