Informacja dla Parafian

Wpłat na remont naszej świątyni można dokonać na konto Rady Duszpastersko-Parafialnej, które mamy założone w Banku Spółdzielczym w Walcach pod numerem:

60 8884 1014 2002 0219 9999 0001

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto jako darowiznę na cele kultu religijnego, którą można sobie odliczyć w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Dla naszych parafian mieszkających za granicą podajemy numer konta:

Nr IBAN:     PL 30 8884 0004 2002 0219 9999 0014

Nr SWIFT: POLUPLPR

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. 25.07.2021 r. – XVII Niedziela Zwykła; o g. 14.30 w kościele nabożeństwo w intencji kierowców oraz poświęcenie pojazdów; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii; w dekanacie odpust w Pawłowiczkach.
  2. W poniedziałek (26 VII) uroczystość św. Anny, Matki NMP; o g. 8.00 Msza św. w intencji matek, babć i noszących imię Anny.
  3. 01.08.2021 r. – XVIII Niedziela Zwykła; kolekta na Seminarium i instytucje diecezjalne.
  4. W sobotę wyjazd 7 Parafian na pielgrzymkę do Medugorje na Mladifest (31.07-08.08.21); prosimy o modlitwę i obiecujemy modlitwę u stóp MB Królowej Pokoju.
  5. Mamy już prawie 2 autobusy na jednodniową pielgrzymkę do Krakowa-Łagiewnik do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i do Centrum Jana Pawła II; wyjazd dnia 10 sierpnia (wtorek), koszt przejazdu 30 zł. (proszę wpłacić przed wyjazdem).
  6. Od poniedziałku do soboty o g. 15.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Głos świętego Walentego

NIEDZIELA 25 LIPCA 2021 – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA.

            Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.  

730       Za zmarłego Waltra Kabus, ++ Franciszkę i Franciszka Kabus, ++ z pokrewieństwa Kabus, Ochman. (Für den Verstorbenen Walter Kabus, ++ Franziska und Franz Kabus, ++ aus der Verwandtschaft Kabus, Ochman.)

900          1. W intencji Martyny i Artura Jasik o łaskę zdrowia, wiarę niezachwianą, dary Ducha Świętego,   opiekę Matki Bożej i o Boże błogosławieństwo w dalszym życiu.

            2. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 10 rocznicy ślubu             Anety i Marka Stais.

1030     1. Za zmarłego męża i ojca Waltra w 10 rocznicę śmierci, + syna Tomasza, ++ rodziców Glombik i             Suchan, ++ dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

            2.Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże      błogosławieństwo i             zdrowie w intencji Marka Lempa w dniu 40 urodzin.

            Błogosławieństwo rocznego dziecka Adama Kamińskiego.

1430       Nabożeństwo w intencji kierowców z poświęceniem pojazdów.

PONIEDZIAŁEK: 26.07.2021 – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, MATKI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,             GŁÓWNEJ PATRONKI DIECEZJI OPOLSKIEJ.

800       Za wstawiennictwem św. Anny o Bożą opiekę i błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla wszystkich matek i babć naszej parafii oraz za Panie, które noszą imię Anna z okazji ich imienin.

1130      Ślub Roberta Tomanek i Martyny Dziadzia. Msza św. w intencji Nowożeńców.

Wtorek: 27.07.2021 – Wspomnienie św. Joachima, ojca Najświętszej Maryi Panny.

1800       Za zmarłą mamę Gabriele Richter w 4 rocznicę śmierci, za ++ z rodzin Michna, Czichon, Beer.

Środa: 28.07.2021

1800       Za zmarłą żonę Różę Gałeczka, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo, za zmarłych z rodzin Fröhlich, Gałeczka             oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek: 29.07.2021 – Wspomnienie św. Marty.

1800       Za zmarłych rodziców Marie i Waltra Ertel, + męża Piotra Heinisch, ++ jego rodziców i 3 braci.

Piątek: 30.07.2021

700          1. Za zmarłą Urszulę Ignacy w 1 rocznicę śmierci, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w             czyśćcu cierpiące.

            2. Za wstawiennictwem św. Józefa o Bożą opiekę i potrzebne łaski dla rolników w pracach żniwnych.

1800       Do Anioła Stróża w intencji Agaty w dniu 11 urodzin.

Sobota: 31.07.2021 -  Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera.

800       Za zmarłych rodziców Edmunda i Jadwigę Szendzielorz oraz ich syna Oswalda Szendzielorz oraz za             zmarłych z pokrewieństwa Szendzielorz i Kubas.

1400       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i             zdrowie w intencji Bartłomieja Chałuś z okazji 40 urodzin.

1500       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo w rodzinie z             okazji 50 urodzin Izabeli Hytrek.

1730       Za zmarłą Urszulę Krompiec, ++ z pokrewieństwa Tomala – Latus.

NIEDZIELA 01 SIERPNIA 2021 – XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

            Kolekta na Seminarium i instytucje diecezjalne.       

730       Za zmarłych Jana i Marię Jurczyk, ++ dzieci i pokrewieństwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

900          1. Za zmarłego Gintra Nowak, ++ rodziców Leona i Bertę Trol, + brata Krzysztofa, pokrewieństwo Nowak,             Troll,++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

            2. Za zmarłego zięcia Michała Kara i jego + ojca w 1 rocznicę śmierci.

1030     Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 20 rocznicy ślubu             Barbary i Rajmunda oraz o zdrowie w rodzinie.

Poniedziałek 02.08.2021

1800      O Boże błogosławieństwo, opiekę Anioła Stróża dla Pauliny Tobias w rocznicę przyjęcia I Komunii św. oraz w intencji Elisabeth Tobias z okazji 12 urodzin o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.

Wtorek: 03.08.2021

700         Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji 40 rocznicy ślubu Małgorzaty i Bruno.

Środa: 04.08.2021 – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.

700         Za zmarłych rodziców Stefanię i Augusta Ledwoch, + córkę i 3 synów oraz za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek: 05.08.2021 – Pierwszy czwartek miesiąca.

700         Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie Kurpiela.

1500      Adoracja Najświętszego Sakramentu.

           Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.  

PIĄTEK: 06.08.2021 – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. Pierwszy piątek miesiąca.

700         Za zmarłych rodziców Marię i Horsta Osieka, Cecylię i Teofila Polaczek, Annę i Jerzego Świerzewski.

1800       1. Za zmarłych rodziców Stefanię i Pawła Kleszcz, ++ teściów Waleskę i Jerzego Torka, ++ ich dzieci, za ++ z             pokrewieństwa Kleszcz, Torka.

            2. Za ++ rodziców i teściów, za ++ z całego pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota: 07.08.2021 – Pierwsza sobota miesiąca.

730       Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny.

800         Za zmarłą mamę Monikę Sufner w 1 rocznicę śmierci, + syna i męża, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1400      Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem św. Walentego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 70 urodzin Urszuli oraz za + męża.

1730       Za zmarłego męża i ojca Bertolda Gebauer w 1 rocznicę śmierci, ++ dziadków Gebauer, Sobocik, ++             kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA 08 SIERPNIA 2021 – XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.

            Kolekta na potrzeby remontowe naszej parafii zbierana przez Parafialna Radę Duszpasterską.   

730       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie Polanik. (An Gottes Vorsehung mit Dank für die empfangenen Gnaden und Bitte um weitere, um Gottes Segen und Gesundheit in der Familie Polanik.)

900         Za zmarłego Bernarda Stefanides, + Adelę, ++ z rodzin Spiller, Pelka, Wieja i ++ dziadków z obu stron.

1030     Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o zdrowie i Boże             błogosławieństwo z okazji 70 urodzin Reginy.

 

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka

Walce ulica Opolska 61
47-344 Walce
Nr tel: +48 (77) 466 01 17

kom.502 544 768
parafiawalce@gmail.com