Nowy chodnik w Walcach

Dodane: 22.08.2021

Trwa realizacja przedsięwzięć zawartych w funduszu sołeckim na 2021 rok. Największym zadaniem przewidzianym do realizacji w tym roku była budowa chodnika na ulicy Lipowej wzdłuż cmentarza. Zadanie to zostało zrealizowane w sierpniu. Firma, która wygrała przetarg przystąpiła do prac na początku sierpnia, by po dwóch tygodniach robót oddać nowy chodnik do użytku. Zadanie zostało sfinansowane z funduszu sołeckiego wsi Walce w kwocie 24000 zł oraz z Marszałkowskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich- Opolskie 2020-2022, w kwocie 5000zł; 1000zł dołożyła Gmina Walce. Dobrze,że zadanie to zostało wykonane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Chodnik znacznie poprawi bezpieczeństwo dzieci i dorosłych w okolicy szkoły i cmentarza.