Spotkanie karnawałowe seniorów

Dodane: 05.05.2020

Tradycją się stało, że waleccy seniorzy spotykają się pod koniec karnawału. W tym roku spotkanie odbyło się 19 lutego. Wzięło w nim udział 93 osoby, w tym 87 członków waleckiego koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów i 6 zaproszonych gości.

Na gości czekały pięknie udekorowane stoły.

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Zarządu, pani Danuta Janiczek, która powitała wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości. W imprezie brał udział wójt gminy Walce, pan Marek Śmiech, sołtys wsi Walce, Jan Kunert oraz przedstawicielki Zarządu Powiatowego w Krapkowicach w osobach : Danuta Kołontaj -przewodnicząca, Cecylia Prusko - zastępca przewodniczącej,  Wanda Kutyła - skarbnik, Józef Gut - członek Zarządu.                                              

Przewodnicząca powitała w gronie seniorów kolejnych członków waleckiego koła. W tym roku  powiększyło się ono aż o 8 nowych członków. Obecnie liczy 127 osób. Nowym członkom zostały wręczone legitymacje członkowskie.

Są to Maria Kołodziejczyk,Jerzy Osieka, Brygida Machoń, Urszula Kamińska, Brygida Mainka, Bernadeta Machoń i Zygfryd Machoń (na zdjęciu brakuje pani Gizeli Bar).

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Walce, który podziękował za zaproszenie i życzył wszystkim miłego popołudnia i wieczoru. Obiecał też wesprzeć seniorów poprzez finansowanie wyjazdów na wycieczki i basen.

Same słowa uznania dla bardzo sprawnego i aktywnego  Zarządu waleckiego koła padły z ust przewodniczącej  Zarządu Powiatowego ZERiI, pani Danuty Kołontaj. Poinformowała ona zebranych o wyjazdach i imprezach organizowanych przez Zarząd Powiatowy. 

Słowa podziękowania za zaproszenie i współpracę wyraził sołtys wsi Walce, pan Jan Kunert.

Po części oficjalnej był czas na rozmowy, ale też i tańce. Przy pysznej kawie i ciastkach czas szybko mijał. Gości bawił DJ „Jaro" . 

Po pląsach wybornie smakowała kolacja. Goście bawili się do późnego wieczora.