Wycieczka naszych seniorów

Dodane: 05.05.2020

10 lipca nasi seniorzy udali się na wycieczkę turystyczno - krajoznawczą do Brzegu. O ósmej rano wyruszyli z parkingu w Walcach, by po niecałych dwóch godzinach dotrze do celu. Tam powita a wycieczkowiczów pani przewodnik Maria, która najpierw oprowadzi a grup po Zamku Piastów Śląskich zwanym te "Śląskim Wawelem".

Zwiedzano komnaty i znajduj ce si w nich ekspozycje, a także podziemia, w których znajduj si kopie sarkofagów Piastów Śląskich.

Pani przewodnik zaprowadzi a te zwiedzających do kaplicy w. Jadwigi.

Po opuszczeniu placu zamkowego grupa zwiedzi a dwa przepiękne ko cio y: barokowy p.w.Podwyższenia Krzy a wi tego i gotycki p.w. w. Miko aja oraz brzeski ratusz.

Na zakończenie zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli podziwia kościół w Ma ujowicach, gdzie świetnie zachowa y si polichromie.
 

Po intensywnym zwiedzaniu wszystkim dopisywały apetyty. Smakowa nie tylko obiad w restauracji "Mario", ale te kawa i desery w "Bidzie".

Wycieczka by a wspó finansowana ze rodków Starostwa Powiatowego w Krapkowicach i Wójta Gminy Walce, w ramach projektów "Aktywne i po yteczne wakacje waleckich seniorów". Kolejna cz projektów odb dzie si 21 sierpnia na Antoszce.