Kapliczka przy ul. Podgórnej

 kapliczka_640

 

       Na rozwidleniu ulic Lipowej i Podgórnej, na niewielkim wzniesieniu wybudowano w latach 1914-15 kapliczkę.
       Fundatorem kapliczki był pan Walenty Mucha. Gospodarz ten miał jednego syna, który jak to często w tych czasach bywało zmarł w wieku dziecięcym, po krótkiej chorobie.
Pan Mucha nie miał wiec spadkobiercy. Mimo gorących modlitw i prośb do Boga jego żona nie urodziła już dziecka.
Po jakimś czasie i ona zmarła. Pan Walenty ożenił się powtórnie z wdową, która miała dwóch synów z poprzedniego  małżeństwa: Piotra i Bernarda. Miał, więc spadkobierców. Z wdzięczności wybudował kapliczkę. Cegły pochodzą prawdopodobnie z pozostałości po budowie kościoła pw. św. Walentego (budowa trwała od 1890 do 1894 r.). Działka, na której wybudowano kapliczkę należała do innego gospodarza - pana Osieki.
       Szczególną rolę kapliczka odegrała podczas II wojny światowej. Wiosną, latem i jesienią mieszkańcy dzisiejszych ulic Podgórnej i Lipowej gromadzili się przy niej codziennie i odmawiali różaniec, prosząc Boga o szczęliwy powrót ojców, męów, synów z wojny.
Ostatnie remont przeprowadzono w roku 1997 i 2015.
   Kapliczka    zostaa pomalowana, wyremontowano dach, uzupełniono ubytki w  zaprawie. W 1996 r. wykonano chodnik przed kapliczką. W 2015 roku odnowiono wnętrze – zostało odmalowane i włożone płytkami ceramicznymi.
Obecnie kapliczka opiekuje się rodzina p. Ireny i Zygfryda Koziołek.

 Krzyż kamienny z figurką Matki Boskiej stojący na polach przy ulicy Zielonej

iiii

 

  Na krzyżu widnieje napis: „Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Krew przenajdroższą Jezusa Chrystusa Syna Twego za grzechy nasze i dusze w czyśćcu cierpiące." Ufundowany w 1905 r. najprawdopodobniej przez dwie rodziny: Maicher i Pawliczek. Obecnie krzyżem opiekuje się rodzina Kipka.

W 2018 roku pan R. Koch wykonał ławki, które zostały postawione obok krzyża. Co roku odbywają się tutaj nabożeństwa podczas Dni Krzyżowych.

Kapliczka na łąkach w stronę  Malkowic

 2

 

  Kapliczka słupowa z 1845 r. stojąca na polach pomiędzy wioskami Walce i Malkowice. Fundatorem był Franciszek Dura. Z kapliczką związane są dwie legendy. Jedna głosi, że kapliczka została postawiona na miejscu, gdzie podczas wojny trzydziestoletniej na mokradłach utonęli żołnierze szwedzcy wracający z Koźla. Druga legenda głosi, że pewien człowiek wracający nad ranem z zabawy zaczął tonąć na mokradłach. Obiecał Bogu, że jak przeżyje,  to zbuduje w tym miejscu kapliczkę. Słowa dotrzymał.

    Krzyż na ulicy 1 Maja

 

 3_640

  Krzyż kamienny z figurką Matki Boskiej stoi przy wyjeździe z Walec Na krzyżu widnieje napis: „Christ geh' nich ohne Gruß vorbei, denk daß ich dein Erlöser sei! Gemeinde Walzen, 1921"(Chrześcijaninie, nie przechodź bez pozdrowienia, pamiętaj, że jestem twoim Zbawcą! Gmina Walce, 1921).

                                                                            Krzyż na posesji państwa Bartoń na ul. 1 Maja

 

 

 4

 

  W ogródku państwa Barton przy ulicy 1 Maja stoi kamienny krzyż z figurką Matki Boskiej. Na krzyżu widnieje napis: „Gewidmet von der Gemeinde Walzen. 1892" (Ufundowane przez gminę Walce. 1892). W Walcach znana jest legenda związana z tym krzyżem. Według niej w tym miejscu miał się pojawiać pies, który był postrachem mieszkańców ulicy. Postanowiono więc postawić krzyż. Od tej pory pies przestał się ukazywać. pierwotnie tu kończyła się miejscowość Walce. W okresie międzywojennym pobudowano kolejne domy, tak że dziś krzyż ten stoi w ogródku prywatnej posesji. Krzyż bardzo ucierpiał podczas huraganu jaki przeszedł przez Walce 17 marca 2019 roku. Właściwie został zmieciony przez wiatr, jedynie figurka Jezusa pozostała na swoim miejscu.

 

                     Krzyż na "starym cmentarzu"

 

5

  Krzyż kamienny z płaskorzeźbą Matki Boskiej Bolesnej usytuowany jest na starym cmentarzu w Walcach. Wzniesiony u schyłku XIXw. w miejscu starego kościoła.W tym miejscu miał znajdować się ołtarz dawnego kościoła, który spłonął w czasie pożaru.