Zebranie sprawozdawcze DFK Walce

Dodane: 05.05.2020

17 lutego odbyło się roczne zebranie sprawozdawcze naszego koła. Niestety, na spotkaniu była bardzo niska frekwencja, wzięło w nim udział 34 osoby. Na przewodniczącą zebrania wybrana została pani Gizela Kunert.

Przewodnicząca naszego koła, pani Manuela Sado, przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2019, a skarbnik, pani Gizela Kunert, przedłożyła sprawozdanie finansowe.Swoje sprawozdanie przedstawiła też członek komisji rewizyjnej, pani Irena Głombik-Machura. Zarząd DFK zapoznał zebranych z planami na rok 2020. Następnie głosowano nad udzieleniem Zarządowi DFK Walce absolutorium.
 
Zarząd, w głosowaniu jawnym, otrzymał jednogłośne absolutorium.Następnie był czas na dyskusję i wnioski zebranych. Jednym z problemów poruszanych przez uczestników zebrania była sprawa mszy św. w języku niemieckim.