Mieszkańcy Walec porządkowali tereny zielone, skalniaki i skwery.

Galeria