Informacja dla Parafian

Wpłat na remont naszej świątyni można dokonać na konto Rady Duszpastersko-Parafialnej, które mamy założone w Banku Spółdzielczym w Walcach pod numerem:

60 8884 1014 2002 0219 9999 0001

W dalszym ciągu można dokonywać wpłat na wyżej wymienione konto jako darowiznę na cele kultu religijnego, którą można sobie odliczyć w rocznym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Dla naszych parafian mieszkających za granicą podajemy numer konta:

Nr IBAN:     PL 30 8884 0004 2002 0219 9999 0014

Nr SWIFT: POLUPLPR

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

  1. 09.01.2022 r. – Niedziela – święto Chrztu Pańskiego; koniec okresu Narodzenia Pańskiego; po sumie chrzest: Tymoteusz Karol Wieczorek; kolekta remontowa na zapłatę remontu na plebanii (PRD).
  2. W piątek o g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia; o g. 18.00 Msza szkolna; zapraszamy nasze dzieci i młodzież oraz rodziców; dzieci, które chodziły na roraty niech przyniosą planszę roratnią do pokazania (będzie nagroda); po Mszy o g. 19.00 na plebanii pierwsze posiedzenie nowej PRD.
  3. 16.01.2022 r. – II Niedziela Zwykła; kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii; o g. 15.00 koncert kolęd w wykonaniu orkiestry, chóru i scholi ze Starych Budkowic.

                    Głos świętego Walentego

Sobota: 15.01.2022

800          Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże       błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Willim.

1100       Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze z okazji 60 urodzin Urszuli oraz za ++ rodziców i pokrewieństwo.

1730       1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w intencji Adama Cieśli z okazji 54 urodzin.

            2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Walentego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Eleonory i Henryka Brandenburg z okazji 60 rocznicy ślubu.

NIEDZIELA 16 STYCZNIA 2022 – II NIEDZIELA ZWYKŁA.

            Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.

730       Za zmarłego Franciszka Tłuczykont, ++ rodziców, + brata Gerarda, ++ z pokrewieństwa Cielanga, Pośpiech, Glombik.

900          Za zmarłego syna Jerzego Willim, + męża Alfonsa, ++ rodziców Franciszka i Waleskę Krupa, ++  kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

1030     1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże   błogosławieństwo i zdrowie z okazji 50 urodzin Gabrieli.

            2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Luizy Anny Michalskiej, w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

1430       Koncert kolęd w wykonaniu orkiestry, chóru i scholi z parafii Stare Budkowice.

Poniedziałek 17.01.2022 – Wspomnienie św. Antoniego, opata.

700         W intencji Parafian.

Wtorek: 18.01.2022

1800      Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z okazji 90 urodzin Małgorzaty Glomb.

Środa: 19.01.2022 – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

700       Intencja wolna.

Czwartek: 20.01.2022

1800      Za zmarłego męża Stanisława Wypychowskiego w 1 – szą rocznicę śmierci.

Piątek: 21.01.2022 – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

700         Intencja wolna.

1800      Za zmarłych rodziców Rudolfa i Jadwigę Stoklossa, ++ Eryka i Rozalię Dudek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. Msza św. szkolna.

           Po Mszy św. spotkanie z uczniami klasy VIII Szkoły Podstawowej.

Sobota: 22.01.2022

800          Za zmarłego Alfreda Kern w 30 dzień po śmierci.

1730       Za zmarłego męża i ojca Ericha Brandenburg, + zięcia Hermana Cebula, ++ rodziców Brandenburg, Szynol, ++ z całego pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA 23 STYCZNIA 2022 – III NIEDZIELA ZWYKŁA.

            Kolekta na bieżące potrzeby naszej parafii.

730       Za zmarłego Franciszka Wieczorek w 30 dzień po śmierci. (Für den Verstorbenen Franciszek Wieczorek am 30 Tag nach dem Tod).

900          Za zmarłych rodziców Helenę i Alfreda Cielanga, ++ Hildegardę i Bernarda Lisek, + Bernarda Mucha, ++ rodzeństwo, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.      

1030     1. Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże   błogosławieństwo i zdrowie w intencji Moniki, Ewy i Marcina z okazji 40 urodzin oraz o Boże  błogosławieństwo dla ich rodzin.

            2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego  Jana Bujak, w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.

1430       Nieszpory kolędowe.

 

 

Parafia Rzymsko-Katolicka

Walce ulica Opolska 61
47-344 Walce
Nr tel: +48 (77) 466 01 17

kom.502 544 768
parafiawalce@gmail.com