Nowy Zarząd koła Związku Emerytów w Walcach

Dodane: 24.11.2022

Zarząd Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło Walce na lata 2022-2027

Barbara Żak - przewodnicząca

Małgorzata Glombik - zastępca przewodniczącej

Krystyna Torka - sekretarz

Maria Toszek - skarbnik

Krystyna Krupa - członek

Łucja Nossol - członek