Skład Zarządu OSP Walce 2021-02-07

05 lipca 2021 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Zarząd OSP na lata 2021-2025 :

Prezes - Zygfryd Machoń

Nasza remiza strażacka 2020-05-05

Przed II wojną światową budynek remizy strażackiej usytuowany był obok budynku socjalnego "kazamat'.