Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Walce 2024-07-08

Jak co roku Zarząd OSP złożył sprawozdanie z działalności za rok 2023.Zebranie odbyło się 20 stycznia 2024 roku.

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze za rok 2022 2023-01-21

3 stycznia 2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach.Wzięło w nim udział 53 członków i osób wspierających.

Skład Zarządu OSP Walce 2021-02-07

05 lipca 2021 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Zarząd OSP na lata 2021-2025 :

Prezes - Zygfryd Machoń

Nasza remiza strażacka 2020-05-05

Przed II wojną światową budynek remizy strażackiej usytuowany był obok budynku socjalnego "kazamat'.