Skład Zarządu OSP Walce 2021-02-07

W 2016 roku został wybrany Zarząd OSP Walce na lata 2016-2020 w następującym składzie:

Prezes - Zygfryd Machoń

Wiceprezes - Krystian Czernek

110-lecie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej 2020-05-05

 110-lecie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej

Nasza remiza strażacka 2020-05-05

Cztery lata temu obchodzili my stulecie naszej straży pożarnej.