O Związku Śląskich Kobiet Wiejskich słów kilka

Dodane: 20.02.2021

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich jest prężnie działającą na terenie Województwa Opolskiego i części województwa Śląskiego organizacją kobiecą. Zrzesza około 900 pań w kilkudziesięciu kołach.  Przewodniczącą  Zarządu Głównego od 10 lat jest mieszkanka naszej miejscowości, pani Maria Żmija – Glombik.

Celem organizacji jest dbanie o polepszenie sytuacji ekonomicznej i społecznej kobiet zamieszkałych na obszarach wiejskich województw opolskiego i śląskiego. Aktualnie na terenie powiatu krapkowickiego działają koła w Walcach, Żywocicach , Żużeli, Dobieszowicach, Kórnicy, Brożcu i Strzeleczkach.

Związek Śląskich Kobiet Wiejskich promuje nasz region w kraju i za granicą. Panie zajmują się promowaniem produktów regionalnych, pielęgnują, kultywują i przekazują śląskie tradycje. Organizują warsztaty, wystawy, seminaria, szkolenia, spotkania i wyjazdy krajowe i zagraniczne.

Członkinie Związku Śląskich Kobiet Wiejskich na co dzień prowadzą gospodarstwa rolne, pracują zawodowa, prowadzą gospodarstwa agroturystyczne, Przetwórnie  Produktów Rolnych pochodzących z własnych gospodarstw . Zajmują się między innymi produkcją serów z mleka krowiego i koziego, makaronów , miodów, wyrobów cukierniczych i  wędliniarskich itp. Nie ustają też w podtrzymywaniu tradycji. Są znane z organizowania wystaw stołów wielkanocnych i Kiermaszy Jesiennych Smaków Domowych . Są  współorganizatorami imprez powiatowych jak: Środa Żurowa czy Bania Fest.  Organizują  warsztaty rękodzieła: kroszonkarskie,  dekoracji stołów i potraw , wyplatania koron żniwnych,  i.t.p.

Waleckie Koło Związku jest jednym z najprężniej działających kół w regionie.  Należy do niego 30 mieszkanek naszej wsi. W skład Zarządu wchodzą : Maria Żmija-Glombik,  Anna Machoń,  Elżbieta Rinke, Renata Koch, Barbara Linek , Teresa Kern i Gabriela Kubis.

Panie z naszego koła biorą co roku udział w konkursie Wojewódzkim  Nasze Kulinarne Dziedzictwo, organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego w  którym prezentowane są nasze tradycyjne produkty za co  zdobywają czołowe miejsca oraz perły kulinarne.

W lutym ubiegłego roku nasze panie brały udział w Wystawie Stołów Wielkanocnych województwa Pomorskiego, na której  Maria Żmija-Glombik i Elżbieta Rinke prezentowały kołacz śląski, szpajzę, tort maślany, kulki z mleka w proszku pięknie udekorowane przez panią Elżbietę, schab nadziewany śliwkami i morelami, kardinadle, zista i kroszonki oraz ciasto ze szpinakiem. Nasz stół zrobił wielką furorę wśród zwiedzających. Maria Żmija-Glombik została zaproszona do składu komisji oceniającej przygotowane stoły wystawowe i towarzyszące im scenki kabaretowe, stroje związane z morzem  oraz pieśni kaszubskie. Ze względu na pandemię działalność w ubiegłym roku musiała być ograniczona. Panie z koła w Walcach zapoczątkowały na Opolszczyżnie akcję szycia maseczek dla szpitali i mieszkańców wsi.

Kobiety zrzeszone w Związku uszyły  ich przeszło 10 tys. sztuk .

W czasie zeszłorocznych obchodów 30 lecia działalności TSKN, Kobiety Śląskie-  jedynie 5 kół z uwagi na sytuację pandemiczną -  zorganizowały Wystawę Stołów Jesiennych w Brożcu, gdzie można było spróbować produktów przygotowanych przez nasze gospodynie. W czasie wystawy zorganizowano zbiórkę charytatywną na rzecz chłopca z chorobą nowotworową.

Związek współpracuje również z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, samorządami lokalnymi, ośrodkami i urzędami działającymi na rzecz wsi i rolnictwa. Działa w strukturach Mniejszości Niemieckiej. Współpracuje z Konsulatem RFN oraz z Ambasadą Niemiec w Polsce, Fundacją Rozwoju Śląska i innymi. Panie prowadzą działalność charytatywną, organizują pomoc dla domów dziecka, domów spokojnej starości czy ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych oraz Domem Samotnej Matki i Dziecka w Opolu. Często goszczą  u siebie kobiety z partnerskich gmin niemieckich z Nadrenii- Palatynatu, Saksonii, Westfalii i Bawarii. Realizując ze swoimi partnerskimi organizacjami za granicą wspólne projekty. Biorą udział w Ogólnoniemieckim Zjeżdzie Kobiet Wiejskich, który odbywa się co dwa lata na terenie Niemiec z udziałem władz centralnych.

Panie utrzymują też kontakty z kobietami niemieckiego pochodzenia z Mazur.  Oraz organizacjami kobiecymi  Kaszub, z którymi mają podpisane partnerstwa o współpracy.