110-lecie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej

Dodane: 05.05.2020

22 maja 2018 roku odbyła się uroczystość  z okazji 110-lecia OSP Walce. Strażacy i zaproszeni goście zgromadzili się na placu obok remizy OSP, a następnie udali się w kierunku kościoła parafialnego w Walcach na uroczystą mszę świętą. Mszę świętą z okazji 110 – lecia OSP Walce celebrowali: kapelan strażaków województwa opolskiego - ks.bryg. dr hab. Józef Urban; pochodzący z Walec kapelan strażaków OSP gminy Krzanowice – ks Tomasz Gierga ; diakon Mateusz Seidel.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości uformowali orszak i z orkiestrą dętą na czele udali się w kierunku remizy OSP. Korowód zatrzymał się na chwilę przy pomniku ofiar I wojny światowej , gdzie nasi strażacy oddali cześć poległym mieszkańcom naszej miejscowości w dwóch wojnach światowych.

Dalsza część imprezy odbyła się na placu obok remizy OSP, gdzie ustawiły się poczty flagowy i sztandarowe oraz pododdziały strażaków OSP z terenu gminy.

Potem nastąpiło złożenie meldunku przez dowódcę uroczystości dh. Marcina Kocha Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu dh. Andrzejowi Borowskiemu o rozpoczęciu uroczystości z okazji 110- lecia OSP Walce. Następnie miał miejsce przegląd pododdziałów, a po nim zaproszono gości na trybunę honorową.

Po komendzie dha  Marcina KOCH  

„Z okazji  110 – lecia jednostki OSP Walce – flagę państwową – PODNIEŚĆ”

nastąpiło odegranie hymnu i podniesienie flagi państwowej

Potem  przybyłych gości przywitał prezes OSP Walce.Następnie druhna Dorota Nossol przedstawiła historię OSP Walce.

Kolejnym punktem programu było wręczenie medali i odznaczeń.

Spiker odczytał „Uchwałą  Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu z dnia  09 czerwca 2017 roku  Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie:

 • dh. Franciszek Stokłosa syn Teodora
 • dh. Jan Weindich syn Augusta
 • dh. Alfred Białek syn Hermana

 

Potem Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczoni:

 • dh. Rudolf Białas syn Waltera
 • dh. Krystian Czernek syn Brunona
 • dh. Jerzy Pośpiech syn Pawła

Medale wręczyli  Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu  dh AndrzejBorowski oraz  Prezes Zarządu Powiatowego  ZOSP RP w Krapkowicach dh. Andrzej Kasiura /   Prezes Zarządu Gminnego  ZOSP RP w Walcach dh. BernardaKubata/

               Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni druhowie:

- dh. Krzysztof Stefan syn Józefa

- dh. Marcin Koch syn Rudolfa

- dh. Marcin Filusz syn Franciszka

- dh. Gerard Kopietz syn Antoniego

- dh. Sebastian Linek syn Rudolfa

Odznaką Strażak Wzorowy zostali odznaczeni druhowie:

 - dh. Tomasz Gajda

- dh. Adam Góralski

- dh. Michał Góralski

- dh. Mateusz Pielka

Odznaką Za Wysługę Lat zostali odznaczeni druhowie:

Za 70 lat działalności:

 • dh. Franciszek Stokłosa

Za 60 lat działalności:

 • dh Ryszard Baar

 

Za 55 lat działalności:

 • dh. Antoni Glombik
 • dh. Jan Pisarski
 • dh. Walter Wieczorek

         Za 50 lat działalności:

 • dh. Teodor Kern
 • dh. Józef Kern
 • dh. Antoni Rycyrs

-       dh. Bernard Król

 • dh. Joachim Czernek

Za 45 lat działalności:

 • dh. Zygfryd Machoń
 • dh. Joachim Machoń
 • dh. Józef Bar
 • dh. Teodor Bar

   Za 40 lat działalności:

 • dh. Franciszek Richter
 • dh. Rudolf Białas
 • dh. Bernard Kamiński
 • dh. Józef Nossol
 • dh. Erwin Kipka

                     Za 35 lat działalności:

 • dh Erwin Baar
 • dh. Gerard Pander

               

 • dh. Rudolf Wyszka
 • dh. Krystian Czernek
 • dh. Ginter Berg
 • dh. Alfred Białek
 • dh. Bernard Machura
 • dh. Jerzy Pośpiech
 • dh. Rudolf Koch
 • dh. Alfred Chrząszcz
 • dh. Horst Chrząszcz
 • dh. Rajmund Dembończyk

         Za 30 lat działalności:

 • dh. Gerard Kopietz
 • dh. Bernard Kubis
 • dh. Mariusz Malcher
 • dh. Piotr Pelka
 • dh. Jan Weindich

Za 25 lat działalności:

 • dh Sebastian Linek
 • dh. Krzysztof Królik
 • dh. Erwin Wilczek
 • dh. Marian Nowak
 • dh. Piotr Rudek
 • dh. Marek Mainka
 • dh. Piotr Sado
 • dh. Jan Kunert

         Za 20 lat działalności:

 • dh. Roman Mainka
 • dh. Marcin Koch
 • dh. Tomasz Scudło
 • dh. Artur Mainka
 • dh. Damian Rum
 • dh. Artur Machoń
 • dh. Paweł Gołąb
 • dh. Marcin Filusz

Za 15 lat działalności:

 • dh Janusz Szwarcer
 • dh. Krzysztof Stefan

Za 10 lat działalności:

 • dh. Paweł Kubis
 • dh. Rafał Kubis

         Odznaką Za Wysługę Lat zostali odznaczeni druhowie:

Za 5 lat działalności:

 • dh Tomasz Gajda
 • dh. Adam Góralski
 • dh. Michał Góralski
 • dh. Mateusz Pelka
 • dh. Daniel Bonk
 • dh. Mateusz Czernek
 • dh. Fabian Weisner
 • dh. Mateusz Król

Złotą odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza został odznaczony druh:

- dh. Michał Stanek

         Srebrną odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali odznaczeni    druhowie/druhny:

            - dh. Jonasz Golon

            - dh. Fabian Suchan

            -  dh. Marcel Rum

            - dh. Maria Linek

             - dh. Julia Dąbrowska

            - dh. Milena Tyniec

            - dh. Karolina Kurpiela

Brązową odznaką Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zostali odznaczony druh:

            - dh. Wanessa Kania

            - dh. Marek Bar

            -  dh. Marek Schwarzer

            - dh. Mariusz Griner

             - dh. Tomasz Sado

            - dh. Wiktoria Mielczarek

            - dh. Milan Nossol

            - dh. Paweł Królik

            - dh. Fabian Nowak

            - dh. Mateusz Nowak

            - dh. Kevin Prusak

            - dh. Tomasz Wiśniewski

            - dh. Tobiasz Godula

              Kolejnym punktem programu były przemówienia okolicznościowe.

         Po przemówieniach komendantów i gości zaproszonych dh. Marcin KOCH podał komendę:

„Pododdział – BACZNOŚĆ”

„Pododdział – NA PRAWO PATRZ”

„Poczty sztandarowe – BACZNOŚĆ”

„Sztandary – ODPROWADZIĆ”

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości goście i strażacy przemaszerowali  do namiotu pod GOK w Walcach, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości m.in. występy artystyczne, pokaz ratownictwa  medycznego oraz podziękowania dla gości i sponsorów.

PODZIĘKOWANIE!

W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach pragniemy podziękować za pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości, a w szczególności:

-Wójtowi Gminy Walce - panu Bernardowi Kubacie oraz pracownikom Urzędu Gminy,

-Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach - panu Markowi Śmiechowi wraz z pracownikami,

-członkom Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Walcach: Druhom Dariuszowi Grudniowi, Lucjanowi Lubaszce oraz Markowi Strączkowi.

- Paniom Weronice Nossol, Marcie Wrona oraz Panu Jerzemu Jarosz,

-Druhnom i Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Walcach za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości.

-Panu Piotrowi Pelka za wszelką i bezinteresowną pomoc w każdym czasie,

Dziękujemy również sponsorom dzisiejszej uroczystości, a są nimi:

-Gmina Walce,

-Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, dzięki wsparciu finansowemu Starostwa zakupiliśmy defibrylator dla naszej jednostki.

- Bischof+Klein Polska

- Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

-Clean Energy

- „Beno” wypożyczalnia samochodów

- Donhof

- Intermatik

- Transport Justyna i Krzysztof Cichon

- Transport Jan Cichon

- Morawiec Transport

- Ogrodnictwo Alex

- Remondis i Czysty Region

- Pan Piotr Pelka

- Pan Sebastian Linek

- Państwo Monika i Marian Siwon

- Panowie Piotr i Mateusz Król

-Pani Iwona Halupczok

- Państwo Natalia i Mariusz Wieczorek

-Państwo Renata i Marek Heczko

- Państwo Klaudia i Adam Klimek

- Pan Józef Cichoń

- Pan Piotr Sado

- Państwo Weronika i Piotr Kubicz

- Pani Edyta Bigos

- Pan Adrian Dziadzia

- Pan Rajmund Dembończyk

- Pan Rudolf Wyszka

- Państwo Anna i Artur Machoń

- Pan Jerzy Maicher

- Państwo Gabriela i Adrian Wyszka

Dziękujemy również Wszystkim przybyłym zaproszonym gościom, mieszkańcom gminy Walce, druhnom i druhom oraz ich rodzinom i wszystkim, którzy nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska, a w jakikolwiek sposób pomogli przy organizacji i wzięli udział w dzisiejszej uroczystości.

A teraz specjalne, z serca płynące podziękowanie skierowane do naszych kobiet. Proszę na scenę:

- Panią Marię Benski,

- Panią Bernadetę Machoń,

- Panią Annę Koch.

Na ręce tych Pań, przedstawicielek trzech pokoleń  strażackich składam najserdeczniejsze podziękowania dla naszych mam, żon, narzeczonych i przyjaciółek za to że trwają przy nas i w czasie naszych wyjazdów do akcji przejmują na siebie wszystkie nasze obowiązki i cierpliwie znoszą wszelkie trudności   z tym związane.
Będąc w akcjach jesteśmy spokojni, że nasze domy i dzieci są bezpieczne pod waszą opieką.

Składam serdeczne podziękowanie księżom kapelanom za sprawienie eucharystii, za słowo Boże i modlitwę w Naszej intencji.

Bóg zapłać.