Skład Zarządu OSP Walce

Dodane: 07.02.2021

05 lipca 2021 roku na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano Zarząd OSP na lata 2021-2025 :

Prezes - Zygfryd Machoń

Naczelnik - Marcin Koch

Wiceprezes - Damian Dąbrowski

Zastępca Naczelnika - Krzysztof Stefan

Skarbnik - Erwin Baar

Sekretarz - Ewa Śmiech

Gospodarz - Tomasz Gajda

Członkowie Zarządu - Bernard Kubis, Krzysztof Królik

Komisja Rewizyjna;

Przewodniczący - Piotr Rudek

Sekretarz - Dorota Nossol

Członek - Marcin Filusz

 

2016 roku został wybrany Zarząd OSP Walce na lata 2016-2020 w następującym składzie:

Prezes - Zygfryd Machoń

Wiceprezes - Krystian Czernek

Naczelnik wiceprezes - Marcin Koch

Zastępca naczelnika  Krzysztof Stefan

Skarbnik- Erwin Baar

Sekretarz- Krzysztof Królik

Gospodarz- Tomasz Gajda

Członek - Bernard Kubis

Członek - Mateusz Pelka

Wybrano też skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Piotr Rudek

Sekretarz - Jan Weindich

Członek - Jerzy Pośpiech