Skład Zarządu OSP Walce 2021-02-07

W 2016 roku został wybrany Zarząd OSP Walce na lata 2016-2020 w następującym składzie:

Prezes - Zygfryd Machoń

Wiceprezes - Krystian Czernek

Nasza remiza strażacka 2020-05-05

Przed II wojną światową budynek remizy strażackiej usytuowany był obok budynku socjalnego "kazamat'.