Zespół "Walczanki" obchodził swoje 40 - te urodziny. Wielka uroczystość z tej okazji odbyła się w niedzielę 30 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach.

Imprezę rozpoczął dyrektor GOK, pan Marek Śmiech, który powitał przybyłych gości: posła na sejm RP pana Ryszarda Gallę z małżonką, pana Bernarda Kubatę, wójta gminy Walce, przewodniczącego rady gminy Walce, pana Józefa Nossola z małżonką, panią Ilonę Wyciślok, sekretarza gminy Walce, panią Sabinę Gorzkullę-Kocot, wicestarostę powiatu krapkowickiego, pana Jana Kunerta, sołtysa gminy Walce wraz z małżonką. Powitał także obecne na sali zespoły naszej gminy, czyli chór z Brożca, "Walckie Seniorki", "Heimatmelodie" oraz "Dobieszowiczanki". Następnie Jubilatki wykonały kilka swoich utworów.
 
Potem nadszedł czas na składanie gratulacji i życzeń. Zaproszeni goście dziękowali zespołowi i życzyli dalszych sukcesów. Po złożeniu życzeń goście wraz z zespołem "Walczanki" ustawili się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Następnie na scenie pojawiały się kolejno obecne na sali zespoły.
 
Na koniec jeszcze raz wystąpiły "Walczanki". Pomiędzy występami poszczególnych zespołów można było obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą historii zespołu oraz zgromadzone przez lata nagrody i dyplomy. Kierowniczka zespołu, pani Maria Żmija-Glombik podziękowała wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości i zaprosiła na poczęstunek.

„WALCZANKI”

Pierwszy występ zespołu w 1975 roku.

Początkowo był to zespół śpiewaczy KGW Walce, który narodził się z pomysłu pani Marii Nadolskiej. Jego pierwszą kierowniczką była pani Elżbieta Kozubek.

Patronowała mu Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Walcach, która ufundowała zespołowi stroje ludowe uszyte na wzór dawnych, noszonych przez kobiety na naszym terenie.
Pierwszym nauczycielem śpiewu był znakomity muzykolog wybitny znawca śląskiego folkrolu
śp. Dr Piotr Świerc z Gogolina.

Od  1983 roku przez kilka lat „Walczankami” opiekowała się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Walcach.

Od tego czasu kierownikiem zespołu jest Maria Żmija-Glombik. Zespół był i jest nadal prawdziwą ozdobą wiejskich, gminnych, wojewódzkich a nawet krajowych dożynek.

Do „Walczanek” wstępowały młode dziewczyny a do programu wprowadzono układy taneczne.

W tym czasie „Walczanki” stały sie bardzo popularne. Występowały w kilku bardzo znaczących
dla naszego województwa spotkaniach i imprezach jak:

  • Święto Kwiatów w Otmuchowie;
  • Święto Spółdzielczości w Opolu;
  • Wiosna Głubczycki;
  • Dni Niemodlina;
  • Bank Miast Głogówek-Puck z transmisją telewizyjną;
  • Spotkanie z członkami Centralnej Komisji Historycznej z Warszawy;
  • Spotkanie z Polonią „Zgoda” z RFN;
  • Otwarcie sali Bethowena w Muzeum w Głogówku;
  • Reprezentowały Opolszczyznę na śląskim śpiewaniu w Chorzowie, itp.

W 1990 roku zespołem zaopiekował się Gminny Ośrodek Kultury w walcach. „Walczanki” otrzymały nowe wianki i czepce.

W 15-tą rocznicę powstania, zespół otrzymał odznakę „Zasłużonemu Opolszczyźnie”
za działalność artystyczną oraz krzewienie kultury ludowej.
Zespół folklorystyczny „Walczanki” w swej karierze zdobył bardzo wiele znaczących nagród, pucharów, wyróżnień i dyplomów biorąc udział w przeglądach, konkursach Święta Opolskiej Pieśni Ludowej w Gogolinie oraz Opolskich „Wiatrakach” - zdobywając w 1996 roku I, a w 1998
II miejsce w woj. Opolskim.
 
Jubileusz 25-lecia działalności artystycznej - „Walczanki” obchodziły bardzo uroczyście.
Przybyły prawie wszystkie członkinie około 70 osób, było dużo gratulacji i kwiatów od władz
i instytucji wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zaprzyjaźnionych zespołów.
- gratulacje składa pan Jerzy Lipka – twórca ludowy, wybitny znawca folkroru śląskiego, przyjaciel zespołu „Walczanki”.

W 1990 roku zespół wystąpił gościnnie w I programie TVP w warszawie.

W 2000 roku na zaproszenie TVP wystąpił w sali kolumnowej Sejmu RP.

W okresie 30lat przez zespół przewinięto sie przeszło 80 osób, a jego skład wahał się
od 15 – 20 osób. W tym czasie członkinie poznały ponad 150 śląskich pieśni ludowych, biesiadach. Obrzędowych, itp.
Mają one za sobą przeszło 200 koncertów w różnych regionach naszego województwa, kraju
i za granicą. Wstępują min. Na spotkaniach wigilijnych dla samotnych.

Biorą udział w Festiwalach Chórów i Zespołów Śpiewaczy Mniejszości Niemieckiej w Walcach.

„Walczanki” są ozdobą korowodów dożynkowych w gminie i województwie.